Studieprodukt om imperialisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 2392
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 11-03-2008

Undervisningsforløb: Studieprodukt om imperialisme

Studieprodukt i historie om imperialisme – En ny globaliseret verdensorden (m. fokus på Amerikas økonomiske og ekspansionistiske politik.)

Det er et undervisningsforløb til 8-10 klasse.

Indhold

Faglige og indholdsmæssige overvejelser for undervisningsforløbet:
Didaktiske og metodiske overvejelser- i et konstruktivistisk perspektiv:
De 5 grundspørgsmål til den didaktiske analyse:
Litteraturliste:

Uddrag

Faglige og indholdsmæssige overvejelser for undervisningsforløbet:
I kraft af den teknologiske udvikling, markedskræfternes indflydelse, øget migrationsstrømme, global vidensdeling gennem verdenspresse, internet m.m., er ikke alene nationalstaterne, men hele verden blevet mere hyperkompleks. Dette har stillet verden overfor nye og grænseoverskridende udfordringer, hvor den realistiske politisering med den suveræne nationalstat som kerne, er blevet forældet i forhold til det postmoderne samfunds mere bio-politiske strategier. Tidligere tiders imperialistiske teorier sigtede på ekspansion af landområder og ressourcer gennem en udvidelse af nationalstatens grænser. I det postmoderne samfund ligger magten og den imperiale strategi derimod overvejende i mere komplekse, bio-politiske og markedsorienteret strategier.

---

Uge 1-3

Historie i fortid og nutid
• give eksempler på samspillet mellem samfundsmæssig
udvikling og fællesskaber i relation til politiske partier,
fagbevægelse og religiøse bevægelser
• kende baggrund for og udvikling af EU, NATO og FN

Tid og rum
•demonstrere sikker anvendelse af relativ kronologi

Fortolkning og formidling
• gengive hovedindholdet af en historisk fremstilling og angive,
hvad der er faktuelle informationer, og hvad der er forklaringer... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om imperialisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Studieprodukt om imperialisme.