Idræt og selvværd | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 18
  • 5347
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 08-06-2006

Idræt og selvværd | Eksamensopgave

Eksamensopgave ud fra praktikken om idræt og selvværd.

Problemformulering
Hvordan er der sammenhæng mellem idræt i folkeskolen og elevernes selvværd?
Hvilke muligheder har man som idrætslærer for at udvikle elevernes selvværd?

Indhold

Overskrift Side
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Selvværd i idrætsfagligt og didaktisk perspektiv 3
- Mål for undervisningen 3
- Grundtræningselementerne 4
- Flow-modellen 5
- Feed back 6
Selvværdsbegrebet 7
- Selvvurdering 7
- Selvtillid 7
- Selvværd/selvværdsfølelse 7
Hvordan kan man opbygge elevernes selvværd igennem idræt? 8
- Bevægelsesglæde 8
- Undervisningsdifferentiering 8
- De mange intelligenser 9
- Samvær 9
- Succesoplevelser 9
- Medbestemmelse kontra medindflydelse 10
- Lærerens muligheder 10
- Omgivelser 11
- Deduktiv metode 11
- Induktiv metode 12
- Konkurrenceperspektivet 12
- Hel-del-hel-metoden 13
Perspektivering og konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 1: Case om Michelle
Bilag 2: Praksisprogram

Uddrag

Emnebegrundelse
Vores interesse for emnet stammer fra et arbejdsforløb, vi havde med idrætsholdet omkring jul 2005. Specielt arbejdet med den psykiske sundhed fangede vores interesse, og derfor har vi valgt at arbejde videre med det. Under forløbet havde klassen gode diskussioner, der var mange forskellige meninger om emnet, og langt fra alle var enige. I gruppen var vi alle overbeviste om, at der måtte være en forbindelse mellem den kropslige udfoldelse og selvværd. Vi vil som kommende folkeskolelærere gerne fremme det gode humør hos de enkelte elever, hvilket vi mener kan lade sig gøre gennem idræt. Jesper og Peter oplevede i deres praktik, at enkelte elever blomstrede op i idrætstimerne, mens de i dansktimerne var stille og sky1. I et fag som idræt er der plads til andre følelser og normer end man måske kan tillade sig i et klasselokale. Det mener vi, at man godt kunne udnytte bedre.
Vi føler, at idræt er et oplagt fag til at opbygge selvværd hos eleverne. Gennem erfaring og kendskab til eleverne kan læreren lære at ”afkode” elevernes signaler og derved få indsigt i deres indre. Vores opfattelse er, at eleverne skal være klar til at modtage undervisning. Dette gælder selvfølgelig ikke kun for idræt, så hvis en elev går rundt med lavt selvværd, så har vedkommende ikke overskud til at modtage undervisning eller være imødekommende overfor de andre elever. Går eleven med dette problem i længere tid, så kan det ende med at blive indelukket og asocial. Så hvordan kan man som idrætslærer undgå en lignende situation?

Selvværd i idrætsfagligt og didaktisk perspektiv
Idrætsfaget har mange aspekter, som læreren bør tænke ind i sin undervisning for at udvikle elevernes selvværd optimalt. Derfor vil vi starte med at se på de faglige og didaktiske muligheder, som læreren har for at opbygge selvværdet hos elever.

Efter vores mening er noget af det vigtigste, for at undervisningen bliver alsidig og udviklende for eleverne, at læreren opstiller mål for hver eneste lektion. Det drejer sig både om færdighedsmål, kundskabsmål og dannelsesmål. Sidstnævnte med stor relevans for elevernes selvværd. Mål-middel-didaktikken som Ralph W. Tyler2 er manden bag, mener vi kan danne baggrund for meget undervisningsplanlægning. Med de rette mål kan man nemlig observere om eleverne har fået det ud af undervisningen, som der var hensigten. Herefter skal man reflektere over målets opfyldelse og... Køb adgang for at læse mere

Idræt og selvværd | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.