At opdage spiseforstyrrelse | Luhmann

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Idræt)
  • Godkendt
  • 31
  • 10902
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 18-04-2005

At opdage spiseforstyrrelse | Luhmann

Bacheloropgave i idræt om at opdage en spiseforstyrrelse og hvad man som lærer skal gøre.

Gennem mit arbejde som lærer på en folkeskole har jeg mødt nogle piger i min idrætsundervisning, der var ved at udvikle spiseforstyrrelser. Jeg havde ingen forudsætning for at hjælpe dem, hvilket de andre ansatte heller ikke havde. Det endte med et brev fra klasselæreren til forældrene og så skete der ikke mere. Dette er sikkert en problematik, de fleste - hvis ikke alle – folkeskoler har mødt på et tidspunkt.

Problemformulering

Som følge af den stigende opmærksomhed omkring spiseforstyrrelser vil jeg i min opgave undersøge:

1. Hvilken rolle spiller forholdet mellem krop og identitet?

2. Hvordan kommer en spiseforstyrrelse til udtryk og hvilke faktorer spiller ind?

3. Hvordan kan man som idrætslærer være med til at forebygge spiseforstyrrelserne hos eleverne?

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering 2
Metode 2
Samfund og identitet 2
Det senmoderne samfund 3
Krop og identitet i systemteorien 4
Kroppen 7
Kropsopfattelse og idealer 7
Kroppens betydning for identitetsdannelsen 7
Kropsopfattelse 8
Spiseforstyrrelser 9
Anorexia nervosa 10
Bulimi nervosa 10
Overspisning 11
Mulige årsager til spiseforstyrrelser 11
Risikoadfærd 13
Lærer og skole 14
Forebyggelse af spiseforstyrrelser 16
Kropsbasis 16
Kropsbevidsthed 17
Æstetiske dimension 17
Æstetisk idrætspraksis 17
Den lovmæssige ramme 19
Skolens opgave 20
Selvværd og tillid 21
Idrætslærerens rolle 22
Handleplan 24
Perspektivering og konklusion 25
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Jeg har valgt at bruge Niklas Luhmann som overordnet teoretiker. Anthony Giddens bruger jeg, dels fordi han som samfunsdteoretiker siger noget om udviklingen i samfundet og dels fordi han siger noget konkret om spiseforstyrrelser. Selvom spiseforstyrrelser er noget, der rammer både unge og mere modne kvinder, vil jeg afgrænse mit fokus til elever i folkeskolen, da det er dem, jeg arbejder med i dagligdagen.

Individets opfattelse af kroppen spiller en rolle for identiteten og den endelige selvforståelse, og som idrætslærer er det netop kroppens betydning for de unges udvikling, der er vigtig at være opmærksom på. Derfor vil jeg i første del af opgaven beskæftige mig med samfundet og hvordan identitet og krop hænger sammen.
Her vil jeg inddrage Luhmanns systemteori.

I anden del af opgaven vil jeg belyse forskellige former for spiseforstyrrelser og risikoadfærd.

I tredje del har jeg valgt at fokusere på arbejdet med kropsidentiteten i idrætsundervisningen. Her har jeg valgt at bruge Maurice Merleau-Ponty som udgangspunkt for det arbejde.

Hovedvægten i idrætsdelen vil være med udgangspunkt i den humanistiske idrætsteori, hvor jeg både vil behandle det psykologiske, det kulturelle og det sociale aspekt.

Jeg vil komme ind på folkeskoleloven og fælles mål for faget for at se, om den lovmæssige prioritering giver mulighed for at arbejde med identitetsudvikling og kropsbevidsthed.

Afslutningsvis vi jeg komme med en perspektivering og konklusion... Køb adgang for at læse mere

At opdage spiseforstyrrelse | Luhmann

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.