Lærerens planlægning af undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 19
  • 6520
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2000
  • 01-03-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Lærerens planlægning af undervisningen

Indledning:

En af lærerens fornemste opgaver i skolen er planlægningen af undervisningen. Undervisningsplanlægningen er grundstenen i det formidlingsarbejde vi står overfor, dels fordi man med den gode planlægning sikrer sig at nå de mål/ opfylder de krav som både folkeskoleloven såvel som de enkelte faghæfter sætter til undervisningen, og dels fordi det giver læren den sikkerhed og det overskud der skal til, for at være en god og ansvarlig underviser.

Planlægningen er et redskab til at danne sig et overblik over både kortsigtede og langsigtede mål, og med denne struktur også have muligheden til at nå disse. Med mål mener vi både kognitive, sociale såvel som affektive mål.

I forbindelse med det at planlægge undervisningen, er det vigtigt for læreren at gøre sig klart ”hvem han/hun” er! Læren skal være bevidst om sit om sit syn på omverdenen og hvor han/hun står i forhold til samfundet, samfundets udvikling, folkeskolen og lærerrollen. Læreren skal herudfra skabe sig sin egen identitet som lærer, for at kunne sætte mål for undervisningen som han/hun selv kan stå inde for og som stemmer overens med de formelle krav.

Opgaven indeholder årsplaner til fagene idræt og hjemkundskab samt et udvalgt undervisningsforløb om idræt og ernæring i 5 uger.

Indhold

Indledning: 2
Menneske/samfundssyn: 2
Pædagogik: 4
Medindflydelse: 5
Undervisningsdifferentiering: 6
Mål: 6
Begrundet årsplanlægning for faget idræt: 7
Begrundet årsplanlægning for faget hjemkundskab: 9
Det enkelte undervisningsforløb: 12
Uge 18 14
Uge 19 14
Uge 20 15
Uge 21 16
Uge 22 17
Litteraturliste: 19

Uddrag

Det enkelte undervisningsforløb:
Idræt og ernæring:
Vi har valgt et tværfagligt forløb over fem uger, som er sammensat af fagene Idræt og Hjemmekundskab. Forløbet strækker sig over fem uger. Idræt bidrager med 4 timer/uge og Hjemmekundskab med 2 timer/uge. Det samlede timetal for emnet ”Idræt og Ernæring” bliver derfor 30 timer. Emneforløbet ligger i ugerne 18-22. Der er planlagt ekskursion torsdag i uge 18. Eleverne har fået skemafri i de resterende fag den dag.

Vi vil, at børnene skal arbejde med forholdet mellem det at udøve idræt, og en bevidstgørelse om en tilsvarende ernæringsrigtig kost.

Målet er en erkendelse af vigtigheden af en sund og rigtig kost samt vigtigheden heraf, hvis man ønsker at dyrke idræt og/eller opretholde et generelt sundhedsniveau.

Årsagen til valg af dette er, den stigende indtagelse af usund og værdifattig mad hos børn i skolealderen. Det skal være et mål med undervisningen, at børnene selv skal opdage vigtigheden af en rigtig og varieret kost, både i deres hverdag og i forhold til deres sport eller fritidsaktivitet.

Helt konkret har bygget undervisningsforløbet op omkring et besøg i et professionelt drevet cykelhold, hvor man har fokus på den kost der skal til for at yde optimalt. Derudover vil vi i forløbet arbejde med en række forsøg med børnene i forskellige idrætsmæssige og ernæringsmæssige situationer... Køb adgang for at læse mere

Lærerens planlægning af undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.