Idræt, krop og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 20
  • 6824
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 07-02-2006

Eksamensopgave: Idræt, krop og læring

Eksamensopgave i idræt med overskriften "Idræt, krop og læring".

Indledning
En af de første faktorer der gjorde, at vi tog problematikken om idrættens alt for lille rolle i folkeskolen op, var fordi antallet af overvægtige børn er stigende i samfundet. De mest aktive børn er endnu mere aktive og velfungerende end for 10-15 år siden, mens de mindst aktive børn er blevet endnu mere passive og dårligt fungerende. Der er altså sket en polarisering af familierne og børnebefolkningen.

Hvis konklusionen er, at børn bliver mere velfungerende af at dyrke idræt, betyder det så at skolen kan være med til at styrke elevernes sociale og faglige kompetencer ved at give flere ugentlige idrætstimer og inddrage flere idrætsfaglige aspekter i skolens fag?

Vi har et ønske om at fysisk aktivitet får en større betydning i folkeskolens fag. Selvom der i dag ikke er nogle entydige undersøgelsesresultater der bekræfter os, er vi overbeviste om, at idræt og fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på den boglige læring. Mogens Hansen og Kjeld Fredens taler netop om at udviklingen af det hele menneske og kropsligheden kan have indirekte indflydelse på læring. I idrætsfagets CKF'er tales der ikke kun om, at idrætsfaget skal introducere forskellige
sportsgrene. Man beskæftiger sig også med de sociale og kropslige kompetencer hos eleven.

Det er med udgangspunkt i tankerne om det hele menneske og læring gennem kropslighed, at vi vil se på idrætsundervisningen i folkeskolen.
Skolen i dag er opbygget på den verbal sproglige og logisk -matematiske intelligens, derved bliver de øvrige intelligenser ikke tillagt en ligeså stor betydning.

Vi mener, at resultatet af skolens undervisning er, at de elever der er mere modtagelige for de kropslige og kreative intelligenser, ikke bliver tilgodeset og stimuleret på rette vis.
Som en mulig løsning hertil forestiller vi os en undervisning, der ligger større vægt på den kropslige udfoldelse, da vi ser idrætten som grobund for børns læring.

Problemformulering:
Hvilke sammenhænge er der mellem krop og læring, og hvorledes tænkes det ind i idrætsundervisningen? Hvad kan sammentænkningen mellem krop og læring i
idrætsundervisningen bidrage med i folkeskolens andre fag?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Krop og læring
Motorik og læring
Krop, bevægelse og rytme
Krop og sanser
Idrætsdidaktikken i skolen
Selvopfattelse og identitet
Den følelsesmæssige intelligens
De mange intelligenser
Diskussion - Idræt og tværfaglighed
Konklusion
Praksisprogram i idræt
Boldspil
Redskab
Musik, bevægelse og udtryk
Stagefight
Kropsudtryk og brugen af rummet
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Vi vil undersøge og argumentere for, hvilken betydning idrætsundervisningen har for læring i folkeskolen i dag. I vores undersøgelse og argumentation vil vi bl.a. benytte Howard Gardner, Kjeld Fredens, Mogens Hansen og Helle Rønholt og artikler fra Folkeskolen som teoretisk understøttelse.

Valget af teoretikere vil vi løbende begrunde, men fælles for dem alle er, at de efter vores vurdering bidrager med nyttig viden og holdninger til sammenhængen mellem idræt, krop og læring og hvordan man didaktisk kan bruge sammentænkningen i undervisningen.

Med baggrund i vores undersøgelse, vil vi trække de helt centrale synspunkter frem, og ud fra tanken om det hele menneske og regeringens holdning til læring, diskutere og give vores bud på hvordan man kan bruge sammenhængen mellem krop og læring i folkeskolen.

For at skabe samhørighed mellem opgave og vores praktiske forløb, vil vi i det praktiske forløb vise ideer til en undervisning, der kan understøtte vores teoretiske argumentation. Vi vil i det praktiske forsøge at bruge teorien om handlekompetence og det hele menneske... Køb adgang for at læse mere

Idræt, krop og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.