Bacheloropgave om idræt og sundhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 8833
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2007
  • 12-02-2008

Bacheloropgave om idræt og sundhed

Bacheloropgave om idræt og sundhed i folkeskolen.

Problemformulering

Hvilken sundhedsopfattelse har vi i dag i folkeskolen? Og hvordan kan vi som idræts lærere arbejde med at motivere til livslang sundheds fremmende adfærd?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering: 2
Sundhed: 2
Sundhed = Fravær af sygdom. 3
Sundhed = Rigtig sundhedsadfærd 3
Sundhed = Livskvalitet 4
Det åbne sundhedsbegreb 5
Sundhed er lig med en ressource. 7
Sundheds opfattelsen i Folkeskolen 8
Handlekompetence 9
Den kropslig – og idrætslige kompetence. 9
Personlig – og social kompetence 10
Handlerum 11
Lærings syn 12
Lærings opfattelse relateret til sundhedsopfattelse 13
Klassisk betingning: 13
Operant betingning: 14
Eksistentiel læring 15
HBSC undersøgelse 19
Konklusion 26
Litteraturliste: 26
Bilag 1 27
Bilag 2 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Uddrag

Indledning:

Efter at have været i praktik som studerende og arbejdet som lærervikar i snart 4 år, er der nogle ting ved idræts undervisning i folkeskolen, der har vagt min interesse. Jeg synes selv at have konstateret tendensen om at en gruppe børn i den danske folkeskole efterhånden har et aktivitetsniveau, der nærmest ikke er eksisterende. Flere af dem har allerede på 3-4 klassetrin udviklet store fedtdepoter på hofterne og maven. Jeg har hørt utallige af undskyldninger for ikke at skulle deltage i idrætsundervisningen. Dovenskaben blandt børn er ved at blive et udbredt fænomen som helt sikkert med årene vil kunne måles på den danske befolknings sundheds tilstand. Undersøgelser har vist at et ud af hvert sjette barn sidder stille mere en 6 timer om dagen. Dette er et problem som ikke må blive større og vi er nødt til at sætte ind mod. Vi arbejder med sundhedsproblematikken i folkeskolen uden dog oftest selv at kunne definere hvad selv sundhedsbegrebet indebærer. Så jeg vil i min opgave se på følgende problemstillinger og arbejder med disse.

Sundhed:
Sundhed som begreb er ikke fremmede i dansk sprog brug. Gamle betydninger af ordet viser at det beslægter sig med rørlig, kraftig, stærk og rask men desuden også både tapper, klog og hurtig. Flere af disse ord ligger i vores moderne verden noget udenfor vores sundhedsbegrebs betydningsfelt. Da der i vores termologi hverken optræder klogskab eller tapperhed, som elementer når vi snakker sundhed. Det viser, at begrebet sundhed har skiftet meget karakter i dets vandring over tidens tendenser. I dag vil vi have svært ved at indlejre og identificere det at være klog/tapper som værende noget, der hører til det moderne sundhedsbegreb. ... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om idræt og sundhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.