Idiot! i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 8
 • 2495
 • PDF
 • Holbæk Seminarium
 • 2011
 • 10-05-2012

Eksamensopgave, Lærerfaglig analyse: Idiot! i danskundervisningen

Opgaven giver et svar på hvordan bogen "Idiot", som er skrevet af Oscar K og Dorte Karrebæk, kan anvendes i en 6. klasse.

Problemformulering
Ud fra en lærerfaglig analyse og fortolkning af ”Idiot” vil jeg give et bud på, hvordan bogen kan indgå i danskundervisningen i folkeskolen. Min problemformulering lyder derfor således:

Hvordan kan billedbogen ”Idiot” anvendes i danskundervisningen i en 6. klasse, og bidrage til elevernes evne til at læse med fordobling?

Underviserens kommentar

Opgaven blev skrevet som oplæg til den mundtlige eksamen. Den blev rost for at have nogle gode begrundede overvejelser til, hvordan bogen "idiot" kan anvendes i undervisningspraksis.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Analyse
Fortolkning
Fagdidaktisk perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Litteraturundervisningen fylder en stor del af danskfaget i folkeskolen. Undervisningen i litteratur har flere formål. Den skal gøre eleverne i stand til at forholde sig kritisk og analytisk til tekster. Udover dette skal undervisningen i litteratur give eleverne nogle gode oplevelser, der giver dem lyst til at gå på opdagelse i sig selv. Det er denne sidste del der skaber en ny læring hos eleverne.
Eleverne skal med andre ord udvikle en litterær kompetence, der gør dem i stand til at læse en tekst på flere forskellige måder.
Der findes mange forskellige tekster, som eleverne kan møde i folkeskolen. Jeg har i denne opgave valg at tage fat på billedbogen. Da der er modalitet i denne litteraturtype i form af billeder og tekst, får eleverne rig mulighed for at arbejde med to elementer af danskundervisningen.

”Idiot” er skrevet af Oscar K og illustreret af Dorte Karrebæk. Jeg har valgt denne billedbog, da den egner sig til de lidt større elever på mellemtrinnet. Sproget er udfordrende, og bogen griber fat i nogle eksistentielle problematikker.

Metode
En lærerfaglig analyse er vigtig, da den skal gøre underviseren i stand til at udvælge de elementer af teksten, der skal have elevernes opmærksomhed i undervisningen. Til analysen har jeg udvalgt elementer af Nina Christensen tilgang, som er præsenteret i artiklen ”Indgangsvinkler til analyse af billedbøger”. Denne metode er valgt, da den henvender sig specifikt til arbejdet med billedbogen. Analysen er tekstorienteret, og skal lede frem til min tolkning af bogen. Dette betyder dog ikke, at min fortrukne litteraturpædagogik er nykritisk. Jeg vil i en fagdidaktisk perspektivering forsøge at forene to former for litteraturpædagogik. Jeg vil give et bud på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den del der sætter teksten i centrum, er til stede, men at den receptionsteoretiske tilgang til undervisningen fylder mest muligt. Til sidstnævnte del af undervisningen vil jeg bl.a. anvende Keinicke og Byskovs ”Læs bøger med hoved, hænder, hjerte”... Køb adgang for at læse mere

Idiot! i danskundervisningen

[2]
Bedømmelser
 • 15-08-2012
  Skrevet af Meritstuderende på 2. år
  God analyse med god indledning
 • 22-05-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  Meget kort opgave med et meget kort underivsningsforløb. Ret ærgeligt ellers.

Materialer relateret til Idiot! i danskundervisningen.