Ideologi og modernitet | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 4524
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2000
  • 24-02-2003

Ideologi og modernitet | Undervisningsforløb

En fagdidaktisk opgave i samfundsfag om ideologi og modernitet.

Formålet med denne opgave er at skildre et undervisningsforløb som kunne være aktuelt for en 9. klasse i samfundsfag.

Vi vil præsentere nogle didaktiske teoretikere og ud fra deres og egne ideer udarbejde et undervisningsforløb, som kan leve op til 9. klasses niveau.

Indhold

1.Indledning.
2.Beskrivelse af tema.
3. Målsætning.
4. Teoriafsnit:
5. Samfundsfagets kerne og pædagogiske princip
6. Lærerens biografi og pædagogiske princip.
7. Elevens biografi.
8. Didaktiske overvejelser og tilrettelæggelse af
undervisningen.
9. Forberedelsesfasen.
10.Planlægningsfasen.
a. Introfasen.
b. Temaforløb.
11.Afrunding.
12.Bilag.
13.Litteraturliste.

Uddrag

Beskrivelse af tema:
Vi har valgt at beskæftige os med et temaforløb som skal handle om ideologier.

Vi vil via temaarbejdet med de forskellige ideologier prøve i hovedtræk at give eleverne indblik i hvad de forskellige ideologier står for og deres forandring i moderniteten.

Varigheden af et sådan temaarbejde kan variere. Vi har tænkt os at et samlet forløb skulle ligge på omkring 8 uger med ca. 3-5 timer om ugen(Dette kunne dog se anderledes ud alt efter skolens planlægning af f.eks. tværsuger, featureuger osv).

Det skal forløbe således at de første to uger skal gå med intro(en inspirationsfase med gruppearbejde og læreroplæg).

De næste 6 uger skal eleverne så indenfor temaet opstille problemstillinger og undersøge, analysere og konkludere.

Forløbet skal afsluttes med en fremlæggelse af evt. praktisk-musisk art. Denne fremlæggelse skal diskuteres og evalueres på klasseplan og med en ”privat samtale”(Lærer/gruppe).

Målsætning:
Det er vores målsætning at eleverne via temaarbejdet skal erhverve sig viden om ideologier, holdninger og standpunkter.

Det er formålet at de skal lære flere samfundsfaglige metoder, deriblandt erhverve sig evnen til at opstille problemstillinger, undersøge, iagttage, analysere og konkludere(bl.a. via empiriske metoder).

De skal desuden få en begyndende faglig indsigt i kerneområder såsom sociologi, økonomi og politik.

Desuden skal eleverne oparbejde en forståelse af hvordan man kan deltage aktivt, som individ, i et demokratisk samfund.

Endelig er det et mål at eleverne skal lære at benytte sig af forskellige redskaber i undervisningen, såsom: IKT, bibliotekssøgning, aviser/dagblade, medier, interviews og logbog... Køb adgang for at læse mere

Ideologi og modernitet | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.