Identitetsdannelse og integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi, Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 2803
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2007
  • 17-04-2010

Synopsis: Identitetsdannelse og integration

Synopsis i psykologi om identitetsdannelse og integration af børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Problemstilling:
Hvordan forklarer psykologiske teorier om bl.a. identitetsdannelse, de mekanismer der er på spil ved integration af elever med anden etnisk baggrund i det danske samfund?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Identitet
Kultur
Diskrimination
Integration
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I denne opgave har jeg valgt at skrive om etniske unge, deres identitetsdannelse og integrationen af dem i det danske samfund.

I dag bliver vi nemlig oftere og oftere gjort opmærksomme på problematikken med integrationen af etniske unge. Det er især medierne og politikkerne der er med til, at sætte stor fokus på denne problematik. Selv efter flere år med indvandrere/flygtninge - er integration, diskrimination og kulturforskellighed stadig en aktuel problematik i det danske samfund. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at undersøge, hvorfor mange etniske unge stadig har svært ved at blive integreret i det danske samfund.

Etniske unge har som mange andre unge mennesker individuelle forskelle, men de har dog noget andet tilfælles, nemlig en kulturel baggrund forskellig fra den danske. En anden fælles faktor er også, at de vokser op i en to- eller flerkulturel sammenhæng og skal udvikle en personlig identitet, samtidig med at de skal kunne fungere i flere sammensatte miljøer.
Fører jeg denne problematik til folkeskolen, så foregår kulturmødet her mellem lærer og børn med en fremmed opdragelsesmæssig baggrund heller ikke altid gnidningsløst. Fra folkeskolens side bliver der brugt en del tid på at gøre integrationen i det danske samfund så vellykket som muligt. Men mange gange ser arbejdet ud til at skulle mislykkes, da både de etniske børn, og lærerne pludselig bliver konfronteret med andre holdninger og normer, end de er vant til.

Derfor ønsker jeg som kommende lærer, at kunne være med til at gøre en forskel på dette område... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse og integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.