Identitetsdannelse og social arv | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 7343
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2003
  • 11-02-2005

Identitetsdannelse og social arv | Eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om identitetsdannelse og den sociale arv.

Problemformulering
Jeg vil undersøge, hvorvidt det er den social arv der har afgørende indflydelse på vores identitetsdannelse i det postmoderne samfund eller det er individets frie valg, der er mest fremherskende i forbindelse med identitetsdannelsen.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metodevalg 3
Den social arv – begrebsafklaring 3
Delkonklusion 5
Identitetsdannelse – frit valg eller ej? 6
Pierre Bourdieu 6
Anthony Giddens 8
Den sociale arv og udannelsesvalget 11
Delkonklusion; kan der sammenhæng mellem empiri og teori? 14
Hvordan kan vi bryde med den social arv? 15
Fagdidaktiske overvejelser: 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Hjemmesider 21

Uddrag

Metodevalg
Ved at gennemgå teoretikerne Anthony Giddens og Pierre Bourdieus bud på identitetsdannelsen i det postmoderne samfund, vil jeg anskueliggøre begrebet social arv, og på denne baggrund vil jeg, om de mener at begrebet stadig gør sig gældende i det postmoderne samfund. Herefter vil jeg på baggrund af uddrag fra et par empiriske undersøgelse (”En generation blev voksen” af Erik Jørgen Hansen og ”Det delte Danmark” udarbejdet af Niels Glavind, bureau 2000 for Arbejdernes Erhvervsråd), udlede om der kan drages nogen sammenhæng mellem teori og empiri. Jeg vil afrunde med en debat om hvorledes den sociale arv (især den negative) kan brydes. Jeg har valgt en hermeneutiske indgangsvinkel på dette projekt, da projekts problematik kan anskues fra mere en vinkel, og ikke lægger op til en ”korrekt” tolkning. Tværtimod kan
ethvert individ opleve verden på sin egnen måde, og se verden igennem forskellige briller.

---

Hvordan kan vi bryde med den social arv?
Der gives i dag en vifte af bud på, hvordan vi kan bryde med den social arv. Det er især den negative del af denne arv, der er i fokus for tiden. Regerings ønske, med hensyn til at bryde den negative sociale arv cementere, at vi har et samfund, hvor det at befinde sig på toppen af samfundets hierarki giver en større livskvalitet, end det at befinde sig længere nede af stigen. Alle skal stilles lige med hensyn til, at kunne udnytte sine potentialer. Dette er jo i sig selv en meget smuk tankegang især, hvis det var det enkelte individs livskvalitet, der var i centrum og ikke samfundets økonomiske interesse, der var omdrejningspunktet. Vælger vi at fastholde tanken om, at den social arv skal brydes, har vi i samfundet hidtil ukendte muligheder, i det langt de fleste børn socialiseres både i deres dagtilbud som i deres hjem. Denne ”dobbeltsocialisation” åbner op for hidtil ukendte muligheder, for at... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse og social arv | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.