Identitetsdannelse afløsningsopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 4
  • 1144
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 1999
  • 24-02-2003

Identitetsdannelse afløsningsopgave

Afløsningsopgave i psykologi om identitetsdannelse i moderniteten.

Formål:
1) Beskrive de ydre betingelser for identitetsdannelse i moderniteten
2) Beskrive hovedtendenser i det postmodernistiske samfund
3) Besvare spørgsmålet om det er et problem for unges identitetsdannelse at leve i moderniteten

Vi vil derudover præsentere og forholde os til forskellige teorier omkring identitetsdannelse og modernitet

Indhold

Formål:
Indledning
De ydre betingelser for identitetsdannelse i moderniteten:
Teori om identitetsdannelse:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning
Aldrig før har selvet og ”samfundet” været så nært forbundet. I dag er det enkelte individ i langt
højere grad end tidligere tvunget til selv at skabe sit liv. Der er ikke længere samme mulighed for at
træde i andres fodspor. I det præmoderne samfund var ens identitet og ens livs udformning i høj
grad givet ud fra ens herkomst og funktion, var ens far eksempelvis tømre eller møller, så fulgte
man i hans fodspor. I dag, under sen-moderniteten, er livsvilkårene præget af en usikkerhed og
tvivl, men det betyder ikke at vilkårene er blevet ”værre”, blot anderledes og i nogle henseende
mere krævende. Vi kæmper, i den vestlige verden under sen-moderniteten, ikke længere på samme
måde for at have mad nok til at overleve eller for at undgå at dø af kulde om vinteren. I dag er
usikkerheden og tvivlen forbundet med at skulle skabe eller vælge sit liv... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse afløsningsopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.