Identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 1903
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 19-09-2007

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Synopsis

Synopsis i psykologi om identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Problemformulering
Set i lyset af samfundsudviklingen, og med udgangspunkt i Eriksons psykoanalytiske ego-teori og Tønnesvangs teori om selvet, ønsker vi at undersøge, hvad der har betydning for børns identitetsdannelse.
Hvilken rolle spiller skolen, herunder de jævnaldrende og vi som lærere, i denne proces?

Indhold

Emnebegrundelse side 1
Problemformulering side 1
Socialisering side 1
Erik H. Erikson side 2
Jan Tønnesvang side 2
De signifikante andre side 3
Skolens rolle side 3
-lærerens rolle side 4
-de jævnaldrende side 4
Et blik mod eksamen side 5
Litteraturliste side 5

Uddrag

Emnebegrundelse:
Danmark har gennem de sidste fem-seks årtier udviklet sig til et senmoderne samfund. Ændrede livsformer og forandret familieliv er nogle af de omstændigheder, der forbindes med det senmoderne samfund. I dag er der en tendens til at bryde op med gamle traditioner og normer. Man sætter spørgsmålstegn ved gamle vaner, og man accepterer ikke tingene, fordi de altid har været sådan. I stedet kræver man begrundelse og argumentation. Man lever ikke længere indenfor nogle bestemte rammer, som er givet af ens tilhørsforhold og samfund. Det er i dag i højere grad op til det enkelte individ at være med til at forme sig selv. I kraft af de ændrede tilhørsforhold og den stigende individualisering, vender individet sig mod flere sider, i skabelsen af selvet. I denne forbindelse får skolen, læreren og de jævnaldrende en mere betydningsfuld rolle for den enkelte.

Socialisering
Den senmoderne livsform karakteriseres bl.a. ved, at det enkelte barn får flere sociale tilhørsforhold. Tidligere foregik socialiseringen af barnet hovedsaligt i den primære socialisation
(hjemmet). I dag hvor flere børn kommer tidligt i institutioner og går i fritidsordning, dannes de i højere grad af den sekundære socialisation.
Lars Dencik prøver at illustrere børns hverdag vha. begrebet dobbeltsocialisering. De fleste børn socialiseres i to forskellige sammenhænge - på den ene side familien og på den anden side institutioner som fx skole, SFO osv.
For barnet kan det vertikale forhold til forældrene betragtes som givet, mens venskaber og sociale relationer til jævnaldrende er noget man skal opnå. Det horisontale forhold til jævnaldrende har stor betydning for barnet, idet de er selvvalgte og kan bruges anderledes end de familiære relationer... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.