Identitetsdannelse hos tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 1843
  • PDF
  • 18-04-2012

Synopsis: Identitetsdannelse hos tosprogede elever

Problemformulering
Hvad er identitet?
Hvordan kan den danske folkeskole imødekomme tosprogede elever? Er mulighederne ens for tosprogede drenge og piger?
Hvad kan forældre til tosprogede elever gøre for at lette deres møde med den danske kultur?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Identitet 3
Tosprogede elever i den danske folkeskole 4
Tosprogede elevers forældre 6
Konklusion 7
Didaktiske overvejelser 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Identitetsdannelse er en vigtig del af et barns udvikling. Hos tosprogede børn findes en lang række forhindringer i en to- eller flerkulturel verden. Dette kan give dem en situationsbunden identitet, da de skal tilpasse sig flere kulturer. Danske børn opnår hurtigt kulturel kompetence, da de ved hvad forventningerne er til dem både i hjemmet og i dagsinstitutioner. Hvorimod det for tosprogede børn er sværere, da de skal opnå tokulturel kompetence igennem forståelse og erfaring med både hjemmets kultur og den danske kultur i folkeskolen.

---

Tosprogede elevers forældre
Mange tokulturelle elever har det sprogligt svært i skolen, da de ikke får talt nok dansk i fritiden og i hjemmet. Grunden hertil kan være, at forældrene kun taler deres eget modersmål, og derfor ikke kan kommunikere med deres børn på dansk. Forældre, som ikke har de danske kulturelle og sproglige kompetencer, vanskeliggør deres børns tilstand i skolen. Børnene får svært ved at udvikle deres sproglige kompetencer og tilpasse sig folkeskolens danske kultur.

Tosprogede forældre kan være skeptiske overfor den danske folkeskole. Forældrene er nervøse for, at hvis samfundet integrerer deres egne børn hurtigere, end forældrene kan følge med til, vil det skabe store konflikter(Rahbek, s. 43). Forældrene frygter, at børnene tager den danske kultur til sig, og glemmer den, de er født i, og at folkeskolen påvirker deres identitet. Mange tosprogede forældre vil holde fast i deres egne værdier, normer, deres tradition, idet de føler pligt... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse hos tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.