Identitetsdannelse hos tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 1843
  • PDF
  • 18-04-2012

Synopsis: Identitetsdannelse hos tosprogede elever

Problemformulering
Hvad er identitet?
Hvordan kan den danske folkeskole imødekomme tosprogede elever? Er mulighederne ens for tosprogede drenge og piger?
Hvad kan forældre til tosprogede elever gøre for at lette deres møde med den danske kultur?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Identitet 3
Tosprogede elever i den danske folkeskole 4
Tosprogede elevers forældre 6
Konklusion 7
Didaktiske overvejelser 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Identitetsdannelse er en vigtig del af et barns udvikling. Hos tosprogede børn findes en lang række forhindringer i en to- eller flerkulturel verden. Dette kan give dem en situationsbunden identitet, da de skal tilpasse sig flere kulturer. Danske børn opnår hurtigt kulturel kompetence, da de ved hvad forventningerne er til dem både i hjemmet og i dagsinstitutioner. Hvorimod det for tosprogede børn er sværere, da de skal opnå tokulturel kompetence igennem forståelse og erfaring med både hjemmets kultur og den danske kultur i folkeskolen.
... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse hos tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.