Identitetsdannelse gennem undervisningen semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1998-loven
  • Godkendt
  • 7
  • 1548
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 28-03-2005

Identitetsdannelse gennem undervisningen semesteropgave

Semesteropgave i dansk om identitetsdannelse gennem danskundervisningen.

Problemformulering:

Hvordan kan vi give eleverne redskaber til at reflektere over deres egen identitetsforståelse?

Indhold

Problemformulering Side 3
Problemafgrænsning Side 3
Identitet som pæd./psyk. begreb Side 3
Mediers betydning for elevernes identitetsdannelse Side 4
Didaktiske overvejelser Side 5
Perspektivering Side 7
Litteraturliste Side 8

Uddrag

Problemafgrænsning:
Da både medier og identitet er store og omfangsrige emner hver for sig har vi valgt at lave en afgrænsning. Vores fokus har vi valgt at rette mod udskolingen, det gør vi fordi vi er af denne overbevisning at elevernes identitet netop på dette tidspunkt er mere udadrettet end på tidligere udviklingstrin indenfor identitetsdannelsen. På dette alderstrin rettes identitetsdannelsen fra familien
over i mod samfundet bl.a. p.g.a. puberteten og den nye seksualitesforståelse. Ydermere kræves der en god refleksiv forståelse hos den enkelte elev for at kunne forstå denne form for kompliceret Metakommunikativ forståelsesniveau... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse gennem undervisningen semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.