Identitetsdannelse | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Psykologi
 • Godkendt
 • 5
 • 1599
 • PDF
 • Læreruddannelsen Silkeborg
 • 2001
 • 09-04-2002

Identitetsdannelse | Synopsis

Hvad er karakteristisk for børns og unges identitetsdannelse i det nuværende samfund. Med udgangspunkt i en definition af identitetsbegrebet fokuseres og diskuteres udvalgte psykologers beskrivelse heraf.

Vi vil sammenholde Skinners adfærdspsykologiske tanker med Eriksons psykodynamiske
teorier om menneskets personlighedsdannelse.

Problemformulering

Vi vil efterfølgende se på, hvad der er karakteristisk for børns og unges identitetsdannelse i det nuværende samfund. Med udgangspunkt i en definition af identitetsbegrebet fokuseres og diskuteres udvalgte psykologers beskrivelse heraf. Vi vil sammenholde Skinners adfærdspsykologiske tanker med Eriksons psykodynamiske teorier om menneskets personlighedsdannelse.
Den teoretiske bearbejdning af identitetsbegrebet skal bruges til en diskussion af begrebets historiske udvikling. Dette skal danne grundlaget for den mundtlige eksamen, hvor vi vil diskutere nutidige teoretiker så som Thomas Ziehe og Jan Tönnes Hansen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Identitetsdefinition
Teoretikeres syn på identitetsdannelse
B. F. Skinner - adfærdspsykolog
Erik Erikson - psykoanalytiker
Identitetsdannelse før og nu
Afslutning

Uddrag

Børn og unge lever i dag i en verden præget af familie, venner, institutioner og ikke mindst medierne. Siden starten af 60erne har samfundet gennemgået en social og kulturel udviklingsproces, der blandt andet har betydet, at vi som mennesker i dag ikke
gives færdige regler eller skabeloner for, hvordan vores liv skal leves. I det postindustrielle samfund var identitetsdannelsen i højere grad givet i form af tradition og social arv, og den symbolske tradition gav livet mening og kontinuitet. Man havde faste ydre orienteringspoler, hvorudfra man kunne forstå og udfolde sit liv.1
Tiden har ændret karakter, og i dagens senmoderne informationssamfund er processen for identitetsdannelse ændret væsentligt i takt med den rivende samfundsudvikling. Vi befinder os i dag i et samfund, hvor udbudet af muligheder er øget markant, og hvor vores fælles værdigrundlag og ... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse | Synopsis

[1]
Bedømmelser
 • 20-05-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  Fin opgave, som beskriver emnet godt