Identitetsdannelse eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1715
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 19-10-2002

Identitetsdannelse eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om identitetsdannelse.

Den handler om de forskellige perioder/faser børn og unge gennemgår i deres skoleliv.

Problemformulering:
Vi er optaget af at undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på identitetsdannelsen i dagens samfund, hvilket ledes os hen til følgende problemstillinger:

Hvordan kan man forstå begrebet identitet ud fra en sociologisk og psykologisk tilgang?
På hvilken måde kan arbejdet i skolen støtte identitetsdannelse hos eleverne?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Identitet og identitetsdannelse
Sociologiske perspektiver
Psykologiske perspektiver
Identitet i et Skoleperspektiv
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det moderne menneske lever i dag et udadvendt liv i mange sociale arenaer – arbejdspladsen,
skolen, sportsklubben og netværk af forskellig art. Dette stiller store krav til at vi formår at agere i
kontekster som har forskellige betydninger for vores identitetsdannelse. Identitet er en udfordring
eller et spørgsmål man stiller sig selv livet igennem. I perioder i livet lægges vægten på identitets
opbygningen – dette er specielt i ungdomstiden – i andre perioder er det derimod vedligeholdelsen
og fastholdelsen som er den vigtigste udfordringer for os mennesker. I den forbindelse ser vi det
som skolens ansvar og forpligtigelse at forholde sig til udviklingstendenserne i vores samfund med
den indflydelse de kan have på det enkelte individs identitetsdannelse... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.