Identitet, unge og samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 10
  • 4286
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 21-11-2004

Eksamensopgave: Identitet, unge og samfund

Eksamensopgave om unge, samfund og identitet.

Problemformulering
Hvilke faktorer påvirker identitetsdannelsen i det moderne samfund og hvad er konsekvenserne heraf?

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering
Metode
Begrebsafklaring
Den klassiske identitetsteori
Nogle træk ved denne tids samfund
Hvad kendetegner de unge?
Konsekvenser for skolen og lærerens rolle
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Metode
Indledningsvist vil jeg forsøge at definere begrebet identitet, og dernæst benytte mig af psykolog Erik Homburger Erikson for at forstå hvilke psykologiske faktorer, der ligger bag identitetsdannelse. Dernæst vil jeg vha. professor i sociologi Anthony Giddens og professor i pædagogik Thomas Ziehe karakterisere det moderne samfund og de konsekvenser samfundsudviklingen har for individerne. Herefter vil jeg prøve at karakterisere de unge i dag, og i denne forbindelse inddrage Dr. Phil. Sven Mørch. Til slut vil jeg kort opridse de overordnede konsekvenser udviklingen har haft for skolen og lærerens arbejde.

Begrebsafklaring
Ordet identitet kommer af det latinske IDEM – at være én og samme. Fra eksperters side opfattes identitet på tre forskellige måder.
Som en fast, uforanderlig kerne som dannes i barndommen og ungdommen og derefter ligger fast resten af livet, repræsenteret ved bl.a. Erik Erikson
Som et fortløbende livslangt arbejde, hvor refleksivitet og livsstil er redskaber, repræsenteret ved bl.a. Thomas Ziehe og Anthony Giddens
Og endelig den moderne teori repræsenteret ved bl.a. Kenneth Gergen og David Riesman, som introducerer begreber som ”kamæleonidentitet” – en identitet der skifter med omgivelserne – og ”social identitet”, en gruppestyret identitet.
De tre retninger er her nævnt i kronologisk rækkefølge og er alle et produkt af deres samtid. Jeg har i denne opgave valgt ikke at behandle den moderne teori, da den endnu er forholdsvis uafprøvet... Køb adgang for at læse mere

Identitet, unge og samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.