IKT i fysikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 8
  • 2358
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 1998
  • 12-04-2002

Eksamensopgave: IKT i fysikundervisningen

Eksamensopgave om hvordan inddrager jeg IKT i fysik/kemi?

Med denne opgave vil jeg give et forslag til, hvordan man kan inddrage IKT i fysikundervisningen og derigennem lave en bedre og mere spændende undervisning.

Indhold

Indledning side 2
Emne side 2
Folkeskolens formål / paragraffer side 3
Konstruktivisme side 3
Undervisningsforløb side 3
- planlægning
- tanker bag undervisningens form
- gruppedannelse
- opgaveformulering
Perspektivering af undervisningen side 5
Konklusion side 6
Litteraturliste side 8

Uddrag

Indledning:
På 3. årgang var jeg i praktik i mit ene liniefag fysik i en 8. klasse. Min praktikgruppe blev enige om at lave en traditionel fysikundervisning, hvor vi startede med et forsøgsoplæg, derefter lavede eleverne forsøg udfra en forsøgsvejledning og til sidst rundede vi af med en opsamling.
Dette synes jeg ikke var personligt tilfredsstillende, da jeg følte, at eleverne ikke fik nok ud af det og undervisningen var for lærerstyret og fastlagt. Selvom vi selv lavede alt undervisningsmaterialet, levede vores undervisning ikke op til læseplanen med dens krav om elevernes egne eksperimenter og undersøgelser udfra deres hverdag.
Da jeg så skulle i 4. års praktik og igen undervise en 8. klasse i fysik, ville jeg prøve en anden form for undervisning, hvor eleverne er aktive og selv arbejder i deres eget tempo.
Da jeg mener, at IKT er meget vigtigt i vores samfund, ønsker jeg at inddrage det på en naturlig måde.

---

Konstruktivisme
Jeg har valgt at inddrage konstruktivismen, da jeg mener at man med en konstruktivistisk tankegang kan leve op til folkeskoleloven.
Konstruktivisme er en teori om, hvordan man lærer, og ikke en pædagogik. Konstruktivismens ophavsmand er professor Seymore Papert, der en årrække arbejdede sammen med Piaget. Derfor er hans teori kraftigt præget af Piagets tanker om menneskets kognitive udvikling. I dag er konstruktivismen delt op i to hovedretninger: den radikalkonstruktivistiske, som er navngivet af Ernst von Glasersfeld og operationel konstruktivisme, der er udviklet af Niklas Luhmann. Radikalkonstruktivismen ligger tættest på Piagets tanker og det er denne retning jeg vil beskæftige mig med, da jeg selv er enig i denne teori.
Glasersfeld mener, at viden opbygges af et tænkende menneske i en aktiv tilegnelsesproces. Man kan ikke tilegne sig viden passivt gennem sanserne eller gennem kommunikation. Når man lærer... Køb adgang for at læse mere

IKT i fysikundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.