Undervisningsforløb om hygiejne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 16
  • 2346
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Semesteropgave: Undervisningsforløb om hygiejne

Opgaven handler om at undervise i hygiejne i folkeskolen. Der er et undervisningsforløb lavet til en 6. kl, samt forslag til undervisningsmaterialer.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Målbeskrivelse i forhold til fagets CKF'er 3
Fagdidaktiske overvejelser 3
Undervisningsforløb 6
Undervisningsmateriale 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Vi har valgt emnet hygiejne, da det er et af de centrale emner i hjemkundskab ifølge CKF'erne. Vi vil lave et forløb til en 6. klasse med 18 elever, 10 piger og 8 drenge. Klassen har tre sammenhængende hjemkundskabstimer om ugen.

Emnebegrundelse
Vi lever ifølge Anthony Giddens i det postmoderne samfund. Alt er til diskussion, der hersker ikke længere nogle absolutte sandheder. Intet er som det var før, hvor familien var i centrum. I dag er individet i centrum, hvilket vi også ser i familielivet. Det er ikke en selvfølge i danske familier i dag at børnene hjælper til med husholdningen i hjemmet eller at familien er samlet omkring bordet til dagens tre måltider. Man tager sig ikke længere tid til at samles og bruge tiden i køkkenet med børnene. Dette resulterer naturligvis i at børnene ikke får videregivet den viden forældrene har omkring hjemmets opgaver.
Vi ser det derfor som vores opgave som kommende hjemkundskabslærere at varetage en del af disse opgaver. Dette fremstår klart i Fælles mål, hvor et af slutmålene er hygiejne og sundhed. Eleverne får kendskab til hvorledes man håndterer grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne. Opbevare fødevarer korrekt. Forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask.

Fagdidaktiske overvejelser
Vi har valgt at dele klassen i fire grupper med to drenge og to/tre piger i hver. Dette har vi med baggrund i vores praktikerfaringer gjort for at undgå mange af de konflikter der kan opstå i rene drengegrupper. Ved at sætte dem i grupper med både drenge og piger mener vi, at eleverne opnår det mest optimale samspil og dermed det bedste udbytte af undervisningen. Emnet hygiejne er ofte svært for eleverne at forstå, derfor har vi sat os ned og set på hver enkelt elev. Vi har derefter sat... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om hygiejne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.