Eksamensopgave om hjemkundskab og almen dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 23
  • 6492
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 03-01-2007

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om hjemkundskab og almen dannelse

Eksamensopgave i hjemkundskab om almen dannelse.

Problemformulering
Hvorledes kan faget hjemkundskab/madkundskab bidrage til elevernes almene dannelse?

Indhold

Problemformulering side 2
Indledning side 2
Faget hjemkundskab side 3
Pædagogisk udgangspunkt side 3
• Samfundsbeskrivelse side 3
• Dannelse side 6
• Læringssyn side 8
Fagsyn side 9
Folkeskoleloven side 10
Praktikforløb side 11
• Skolen side 11
• Klassen side 11
• Undervisningsforløbet side 12
Relationsmodellen side 14
• Mål side 15
• Indhold side 16
• Elevernes læringsforudsætninger side 17
• Rammefaktorer side 18
• Læreprocessen side 19
• Vurdering side 19
Refleksion over praksis side 20
Konklusion side 21
Litteraturliste side 23

Uddrag

Indledning
Hvis man slår 'almen dannelse' op i en psykologisk pædagogisk ordbog kan man læse, at det er opdragelse og undervisning, som fremmer hele personlighedens udvikling, intellektuelt, emotionelt, socialt og fysisk. Der skelnes mellem to typer af opdragelse; den tilsigtede og den utilsigtede.
Den utilsigtede påvirkning af personlighedsudviklingen sker dagligt i individets møde med det omgivende miljø. Denne påvirkning kan både være hæmmende og fremmende.
Den tilsigtede påvirkning af personlighedsudviklingen sker gennem planlagte foranstaltninger til fremme af de holdninger og værdier, karakteregenskaber, kundskaber og færdigheder, der anses for nødvendige og ønskelige for samfundet (Hansen, m.fl., 2003), og det er den jeg vil fokusere på i denne opgave.

Begrebet dannelse er i dag et meget relevant emne i forhold til folkeskolen, da børns liv i dag er blevet meget institutionaliseret. I 1950'erne tilbragte børn gennemsnitligt 7000 timer gennem et normalt barneliv i institutioner, hvorimod de i dag tilbringer op i mod 25.000 timer i institutioner. Derfor er det vigtigt, at man som lærer i dagens folkeskole gør sig bevidst om begrebet dannelse samt dets indhold.

Jeg vil i min opgave først beskrive hvad faget indeholder i folkeskolen i dag. Herefter vil jeg gøre rede for mit pædagogiske udgangspunkt i form af en samfundsbeskrivelse, en redegørelse for begrebet dannelse, samt mit syn på læring.
I samfundsbeskrivelsen vil jeg tage udgangspunkt i Jens Rasmussens beskrivelse af de to modernitetsopfattelser ”Det modernes redning” og ”Samfundet som emergent orden”. Min redegørelse for begrebet dannelse vil tage udgangspunkt i Klafkis teorier, og i mit læringssyn støtter jeg mig til Dewey.

Til sidst i opgaven vil jeg kort redegøre for mit undervisningsforløb i hjemkundskab, som jeg derefter vil sammenholde med de forskellige kategorier i Himm og Hippes didaktiske relationsmodel.

---

Undervisningsforløb
I det følgende skema har jeg redegjort for planlægningen af mit undervisningsforløb, som jeg har valgt at koble til Himm og Hippes didaktiske relationsmodel.

Aktiviteter:
Bage grovboller, lave mysli, skære forskelligt frugt ud og lave te
Dække et hyggeligt morgenbord (der er indkøbt dug, servietter og lys)
Eleverne skal sætte deres eget morgenmåltid ind i kostcirklen, og sammenligne dette, udfra kostcirkelen.
Hver gruppe skal lave en planche over et sundt morgenmåltid, som skal hænges op i lokalet og fremlægges næste gang... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om hjemkundskab og almen dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.