Leg og Læring | Knud Illeris

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1539
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 04-02-2003

Eksamensopgave: Leg og Læring | Knud Illeris

Eksamensopgave om hvorfor lærer børn gennem legen?

Emnebegrundelse
I skolen er leg og læring to sider af samme sag. Læring er et overordnet begreb, mens legen er en af processerne, der fører til læring. Aktiviteterne i indskolingen (1, 2 og 3 kl.) lægger vægt på legen som en udviklingsfremmende faktor. Af denne grund har vi valgt emnet leg og læring, fordi det er vigtigt at lærere er bevidste om/ har kendskab til legens betydning for læring.

Problemstilling
For at udvide vores kendskab til begreberne leg og læring, har vi valgt at spørge: Hvad er læring?
Hvorfor lærer børn gennem legen og hvordan kan lærere/vi bruge Illeris' læringstrekant i skolen?

Indhold

1. Emne Side 1
2. Emnebegrundelse Side 1
3. Problemstilling Side 1
4. Teoretikere Side 2
5. Hvad er læring? Side 2
5.1 Den kognitive dimension Side 2
5.2 Den psykodynamiske dimension Side 3
5.3 Den socialt-samfundsmæssige dimension Side 3
6. Legens betydning for barnets udvikling Side 3
6.1 Legens betydning for den kognitive dimension Side 4
6.2 Legens betydning for den psykodynamiske dimension Side 4
6.3 Legens betydning for den socialt-samfundsmæssige dimension Side 4
7. Lærerrollen Side 5
8. Konklusion Side 5
Begrebsafklaring Side 5
Litteraturliste Side 6

Uddrag

4. Teoretikere
De teoretikere vi vil inddrage for at belyse emnet er: Piagets teori om adaptation (erkendelsesteori), Eriksons kriseteori og Vygotsky's teori om den nærmeste udviklingszone. Derudover vil vi også komme ind på Bruner og konstruktivisme (stilladsbygning) samt Daniel Sterns udviklingsteori for at have lidt nyere teorier at sætte op mod de gamle såkaldte "moderteorier".

5. Hvad er læring?
Man kan dele læringsbegrebet op i 4 betydninger:

1. Når ordet læring henviser til resultaterne af de læreprocesser, der finder sted hos den enkelte.

2. Når ordet læring henviser til de psykiske processer, der fører til kompetenceændringerne hos den enkelte.

3. Når ordet læring og ordet læreprocesser henviser til de samspilsprocesser, der typisk udløser de psykiske læreprocesser.

4. Sammenfaldende med ordet undervisning når man sammenblander det, der undervises i med det, der læres... Køb adgang for at læse mere

Leg og Læring | Knud Illeris

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.