Undervisning i økologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 31
  • 8317
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 23-04-2003

Undervisning i økologi

Bacheloropgave i hjemkundskab om økologi.

Økologi er en væsentlig del af vores samfund, og som en kritisk forbruger har jeg interesse i at undersøge dette område. Idet økologi næsten er en del af vores hverdag, er det også et felt hjemkundskab helt naturligt er nødt til at favne om. Faget hjemkundskab har gennem årene ændret sig i takt med samfundet.

Dette er en nødvendighed, da en del af faget tager sit udgangspunkt i hverdagen. Fagsynet i 1993-formuleringen lyder:

”Hjemkundskab skal ikke kun ses i snæver relation til den enkelte husholdning, men fremover åbnes mod det omgivende samfund via perspektiverne”.

Økologi spænder vidt idet, det handler om den verden vi lige nu lever vi.

Denne opgave vil forsøge at afdække nogle af de mange forskellige tilkendegivelser og holdninger, der er forbundet med økologi for som hjemkundskabslærer at kunne videregive nogle af disse til eleverne. Studiet vil gøre brug af litteratur og en del af denne litteratur bygger på forbruger-undersøgelser.

I den forbindelse skal man erindre, at der kan være en usikkerhed, idet holdningstilkendegivelser er uforpligtende og de adspurgte muligvis svarer i forhold til et ønske om at leve op til en gældende social norm.

Opgaven vil komme rundt om følgende:
- Hvad er økologi?
- Hvorfor bruger vi økologi?
- Hvilke konsekvenser har brugen af økologi for sundhed, livskvalitet, miljø og for hjemkundskabsundervisningen?
- Er økologi nok?
- Hvilke handlemuligheder har vi i skolen, hjem og samfund?

Indhold

Indledning 2
Hvad er økologi: 3
Hvorfor økologi - set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv 6
Hvorfor bruger vi økologi? 9
Drømmen om at vende tilbage til naturen 9
Personlig sundhed. 10
Dyrevelfærd 10
Sensorisk kvalitet 11
At undgå 11
Hvilke forhindringer kan forbrugeren opleve? 12
Den økologiske tanke 14
Det lokale i samspil med det globale 16
Bekymring for miljøet 17
Er økologiske produkter sundere? 18
Hvilke handlemuligheder har vi da i hjem og samfund? 19
Er der tid til økologi? 22
Giver den fleksible skole mere tid? 22
Er skolen for alle? 24
Eleverne skal opleve handlemuligheder 25
Vil undervisning i hjemkundskab gøre en forskel? 27
Afslutning 28
Litteraturliste 30

Uddrag

Hvad er økologi:
Forbrugere har nu til dags mulighed for at møde økologi på mange områder; såsom økologisk jordbrug, økologi i forbindelse med dyrehold, økologi i forbindelse med det daglige indkøb, økologi ved køb af rengøringsartikler, økologi ved indkøb af tøj og i flere andre sammenhænge.

Økologi er derfor synlig i vores hverdag på mange måder. Der sker hele tiden økologiske tiltag og derfor dukker der også til tider økologiske alternativer op ved områder, vi længe har kendt til og derved oplever vi at få en ekstra valgmulighed. Den økologiske vare skal ses som det mere miljøvenlige alternativ til den konventionelle vare.

Den økologiske tankegang udspringer af et ønske om ikke at forbruge og udtømme jordens ressourcer uden tanke for fremtiden således, som det igennem mange år er foregået. Mennesket er blevet bedre og bedre til at udnytte jordens ressourcer for at skabe en øget produktion og dermed få størst mulig økonomisk gevinst.

Ligesom der er regler for det konventionelle landbrug, er der det også for det økologiske. Dette gælder alle lande, der opererer med økologisk jordbrugsproduktion. Regelsættene er naturligvis ikke kun til for forbrugerens sikkerhed. De er i endnu større grad til for at beskytte jordens viderebeståen.
Indirekte hænger disse to syn sammen... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i økologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.