Barnets sociale kompetence | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 4275
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 21-04-2004

Barnets sociale kompetence | Eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik om hvordan udvikles barnets sociale kompetence i det postmoderne samfund?

Problemformulering
Hvilke professionelle kompetencer kan medvirke til at udvikle de sociale kompetencer hos børn med problemer i samspilsrelationer og hvilke perspektiver ser vi for udviklingen af de sociale kompetencer i vores fremtidige praksis?

Til at belyse problemformuleringen har vi valgt følgende problemstillinger:
Problemstillinger
Hvilken sammenhæng ser vi mellem udviklingen af de sociale kompetencer og de socialiseringsvilkår børn har i dag?
Hvilke socialiseringsvilkår ser vi som særlig problematiske i udviklingen af børns sociale kompetencer?
Hvordan udvikler vi den pædagogiske praksis, på en sådan måde at børn bliver bedre rustede til at indgå i sociale samspilsrelationer?

Indhold

Indledning 2
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Problemstillinger 2
Opgaveopbygning 3
1. Socialiseringsvilkår i samfundet i dag 3
2. Tilegnelse af den sociale kompetence 5
3. Hvilken sammenhæng ser vi mellem udviklingen af de sociale
kompetencer og de socialiseringsvilkår børn har i dag? 6
4. Hvilke socialiseringsvilkår ser vi som særlig problematiske
i udviklingen af børns sociale kompetencer? 7
5. Hvordan udvikler vi den pædagogiske praksis på en sådan måde
at børn bliver bedre rustede til at indgå i sociale samspilsrelationer? 7
6. Konklusion og perspektivering 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Denne opgave skal beskæftige sig med den pædagogiske udfordring i spændingsfeltet mellem barnets socialiseringsvilkår i det moderne samfund og udviklingen af de sociale kompetencer.
Vi vil sætte fokus på socialisering og læring samt anvende udvalgte elementer af Luhmanns systemteori til at få belyst den professionelle voksnes rolle i arbejdet med børn med en mangelfuld udvikling af de sociale kompetencer.

Opgaveopbygning
Opgaven er bygget op omkring 6 afsnit. De første to afsnits teoretiske gennemgang ligger op til den skematiske besvarelse/delkonklusion i 3.afsnit, som ligeledes er besvarelsen på den første af de i alt tre problemstillinger. I den efterfølgende bearbejdning af de to næste problemstillinger har vi ved hjælp af teori, litteratur samt analyse heraf, arbejdet på at få skabt en samlet forståelsesramme, som vi afsluttende i afsnit 6 har anvendt i besvarelsen og analysen af vores problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Barnets sociale kompetence | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.