Hvordan skaber unge deres identitet i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Samfundsfag
 • Godkendt
 • 7
 • 3269
 • PDF
 • Læreruddannelsen Odense
 • 2003
 • 24-03-2004

Synopsis: Hvordan skaber unge deres identitet i det moderne samfund

Denne synopsis omhandler hvorledes de unge danner/skaber deres identitet i det moderne samfund.

Problemformulering
Vi vil undersøge, hvordan unge skaber deres identitet i det moderne samfund. Dette vil vi gøre ved at belyse det enkelte individ i forhold til de æstetiske fællesskaber, set i et samfundsmæssig perspektiv. Vi vil diskutere hvilken rolle de æstetiske fællesskaber har. Desuden vil vi afklare hvilke konsekvenser den kulturelle frisættelse medfører.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Karakteristik af samfundet 2
Anthony Giddens 2
Ulrich Beck 3
Definition af identitet 3
Hvordan skaber de unge deres identitet 4
Æstetiske fællesskaber 5
Diskussion 6
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Ungdomskulturen dyrkes i dag som aldrig før. Ungdommen er i høj grad blevet målgruppe for medier og reklamer. Materielt set har de unge aldrig haft det bedre, de har alt fra computere til mobiltelefoner. Ungdomsperioden er blevet forlænget pga. studier og at man stifter familie senere. De unge har mange flere valgmuligheder som de frit kan vælge imellem, alle døre står vidt åbne. Man forventes selv at skabe sin egen livsbane, at være sin egen filminstruktør. Ungdommen beskrives med forskellige betegnelser i medierne, man kalder dem Homo Zappiens1, samplere, individualister etc. Opfattelsen er lige så kompleks som samfundet.

---

Hvordan skaber de unge deres identitet
Identitet er ikke en fast given størrelse, den er hele tiden under bearbejdning. Ifølge Anthony Giddens er det en proces, forstået på den måde, at hvis der sker noget nyt i individets liv, tager man sin selvidentitet op til revision, refleksivitet er i den forbindelse et nøgleord6.
Unge færdes i dag i forskellige arenaer (familien, uddannelsen, fritiden) og i de arenaer mødes de af mange former for påvirkninger, som de skal forholde sig til. Disse påvirkninger kan være modsatrettede, hvilket kan føre til at de unge bliver identitetsforvirrede.
De unge lever i dag i en zapper-kultur, som betyder, at de hele tiden springer rundt mellem forskellige muligheder, for at afprøve, hvad de kan finde mening med. Det handler i høj grad om, at de unge har så mange muligheder som aldrig før og jo flere muligheder de har, jo nemmere er det også at vælge forkert7. Som Giddens udtrykker det, så har vi ikke andet valg end at vælge8... Køb adgang for at læse mere

Hvordan skaber unge deres identitet i det moderne samfund

[1]
Bedømmelser
 • 22-04-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  Rigtig fin og god opgave der gav anledning til god inspiration.