Naturfagsundervisning om vand

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 12
  • 3578
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 1999
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Naturfagsundervisning om vand

Indledning :

Naturfag skal tage udgangspunkt i elevernes spørgsmål og forene teori og praksis. Naturfag er et vigtigt fag for at få indsigt i naturfænomener og udvikle tanker og begreber, der er nyttige i livet. Samtidig giver faget forklaringer på hvorfor ting er som de er.

Faget natur/teknik skal bl. a. tage udgangspunkt i elevernes hverdag. Vand er en naturlig ting i vores hverdag og uundværlig i hele verden, derfor mener vi, det er et vigtigt emne at tage op i folkeskolen.

Samtidig skal undervisningen medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur, samt ansvarlighed overfor miljøet.

Problemformulering

Vores hovedspørgsmål er, hvordan kommer vandet til husstanden og hvordan kommer det derfra.

Til det har vi følgende underspørgsmål : Hvad sker der med vandet fra det kommer op af jorden - til det kommer ud af vandhanen - til det løber ud af kloakken. Hvad er vandets kredsløb, grundvand, vandværk, rensningsanlæg, hvilke trusler er der mod vandmiljøet og hvad sker der hvis vi ikke gør noget.

Til slut vil vi se didaktisk på emnet vand i undervisningen.

Indhold

Indledning :
Problemformulering :
Hvad er vand :
Hydrologi :
Overfladevand og grundvand :
Grundvandsbehandling ( vandværk )
Hos forbrugeren :
Spildevand ( rensningsanlæg ) :
Trusler mod vandmiljøet :
Didaktiske overvejelser :
Forsøg:
Litteraturliste

Uddrag

Hvad er vand :

Vand består af to atomer brint og et atom ilt, H2O. Et samfunds eksistens vil altid være afhængig af en god og rigelig vandforsyning, da vand er en betingelse for alt liv ( dyr, planter, mennesker ).

I vores højt industrialiserede samfund er vand ikke kun et spørgsmål om at kunne få noget at drikke, men det er af livsvigtig betydning for opretholdelse af en meget stor del af vores produktion. I dag bruges i Danmark ca. 1/3 af det samlede forbrug til industrielle formål. Herudover er hele vores landbrugsproduktion totalt afhængig af tilstrækkelige vandforsyninger, enten som nedbør eller som kunstig vanding med oppumpet grundvand eller overfladevand.

I et veludviklet land er rent og tilstrækkeligt vand i vandhanen en selvfølge, som kun få tænker over. Vand er et naturprodukt, og der er kun en begrænset mængde til rådighed. Der dannes ikke nyt vand. Alt vand indgår i et kredsløb.

Hydrologi :

Hydrologi er læren om vandet, dets egenskaber, forekomst og dets rolle i menneskehedens historie. Vigtigt for forståelsen af hydrologien er vandets stadige cyklus af fordampning, fortætning, nedbør, vandstrømme på og under jordoverfladen, alt under konsekvenser af menneskets indgreb i dele af denne cyklus. Der er tale om mange cykler, der griber ind i hinanden og er af forskellig varighed.

Eksempel 1 : Havvand fordamper, stiger til vejrs, føres ind over land ( lad os her sige Grønland ) hvor det fortættes og falder som nedbør i form af sne på indlandsisen. Der kan nu gå tusinder af år inden den pågældende sne dukker frem som is i randen af en gletscher; brækker af og falder i havet, hvor det i løbet af en overskuelig tid smelter, klar til på ny at fordampe. Kredsløbet er nået hele vejen rundt, og det har varet flere tusinde år... Køb adgang for at læse mere

Naturfagsundervisning om vand

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.