Motivation i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 39
  • 10528
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 10-04-2005

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Motivation i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om hvordan kan man motivere eleverne til at prioritere samfundsfag?

Som nævnt i indledningen har samfundsfaget det problem, at det ikke har motivationsfaktorerne karakter og eksamen at læne sig op af. Ydermere gør den udvikling, der er sket i udbudet af viden, at skolen ikke længere på samme måde som tidligere har patent som vidensformidler til eleverne.

Problemformulering
Hvordan kan man motivere eleverne til at prioritere samfundsfag?

Kan man med udgangspunkt i et elevspørgsmål skabe en undervisning, der ligger inden for CKF'ernes krav til undervisning i samfundsfag?

Skal samfundsfag være konflikt eller harmoniskabende undervisning?

Indhold

1.0 Indledning 2
1.1 Problemformulering 3
2.0 Teori 3
2.1 Overvejelser omkring tværfaglighed inden for faget 3
2.2 Motivation 4
2.3 Emnevalg : 6
2.4 Nærmeste udviklingszone: 6
2.5 Forstyrrelser 7
3.0 Beskrivelse af undervisningsforløb og valg af materialer: 7
3.1 Runde 1 9
3.2 Runde 2 10
3.3 Runde 3 10
3.4 Runde 4 11
3.6 Runde 6 12
3.7 Runde 7 13
3.8 Runde 8 13
3.9 Runde 9 14
3.10 Runde 10 14
3.11 Runde 11 15
3.12 Evaluering 16
4.0 CKF 16
5.0 Konklusion: 17
6.0 Diskussion 18
Litteraturliste 19
Bilag 1 20
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 33
Bilag 5 34
Bilag 6 35
Bilag 7 37

Uddrag

Indledning
I vores mappetekst har vi redegjort for vores samfundsfaglige undervisningssyn, som tager udgangspunkt i at skabe elevinteresse for faget og at tage elevernes vinkel på samfundsfaglige spørgsmål som udgangspunkt for undervisningen. Gennem elevernes undren vil vi udfolde samfundet, og dermed samfundsfagets kompleksitet med dem. Med udgangspunkt i deres undren/spørgsmål vil vi gå i dybden og forgrene os ud i alle tænkelige perspektiver af det enkelte emne, så vi får berørt de 4 hovedområder indenfor samfundsfag.

I mappeteksten forholdt vi os til undervisningsplanlægning for et helt år i en 9.-klasse – i denne opgave vil vi ud fra ét tænkt elevspørgsmål sammensætte et enkelt undervisningsforløb.

Den motivationsfaktor, der hedder eksamen og karaktergivning, er ikke tilstede i samfundsfagsundervisningen. Derfor skal elevernes motivation findes et andet sted.
Vi mener, at det optimale for at skabe motivation må være, at eleverne er med til at sætte dagsordenen for undervisningen. Derfor vil vi undersøge, om vi kan konstruere et undervisningsforløb, der bygger på elevernes egne spørgsmål til samfundet.

Ved at tage udgangspunkt i et elevspørgsmål vil vi se, om vores brainstorm – som vi kan lave, fordi vi har de samfundsfaglige forudsætninger, bringer os rundt i de forskellige samfundsfaglige kerneområder og de samfundsfaglige discipliner (retorik, kritisk stillingtagen, statistiklæsning, interviewteknik).

Vi vil desuden undersøge, om et konkret undervisningsforløb kan skabes ud fra brainstormen, og om den tid forløbet kommer til at tage, kan forsvares i forhold til, hvor mange emner/kærneområder, der bliver berørt/behandlet. Desuden vil vi undersøge, om det er muligt at eleverne kan få en fornemmelse af, at de har modtaget undervisning i de 4 kerneområder, når de ikke har modtaget undervisning i temaerne isoleret, men som tværfaglig undervisning inden for faget.

Endvidere vil vi tage stilling til, om vi mener, at samfundsfag skal være konfliktskabende eller harmoniskabende og indarbejde dette perspektiv i vores konstruerede undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Motivation i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.