Sandsynlighedsbegrebet i 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 18
  • 4592
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 15-02-2006

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Sandsynlighedsbegrebet i 6. klasse

Matematik eksamensopgave om: Hvordan kan man bruge legen til læring om statistik og sandsynlighed?

Indledning
Sandsynlighed kan jo være mange ting. Begrebet sandsynlighed favner vidt i det danske sprog. Fx en simpel ting som en samtale:

- Kommer du og besøger os i aften?
- Ja, måske…

Selvom man måske har andre alternativer, indikerer måske, at der er en sandsynlighed for at man kommer på besøg.,

Et andet eksempel kunne være fra TV-avisen, hvor vejret præsenteres:

- Vejret de kommende dage bliver skyet. Sandsynligvis med byger….

Her viser ordet sandsynligvis den usikkerhed i om der kommer byger eller ej.
Sandsynlighed bruges altså når man forsøger at præcisere noget, man ikke ved med sikkerhed.
Emnet statistik og sandsynlighed har igennem mange år været repræsenteret i den danske folkeskole. Det har figureret som en del af læseplanerne ligesiden loven anno 1976. Dog er det et område der tit ses blive nedprioriteret en smule. Dette kan skyldes, at det ofte forbindes med vanskelige kombinatoriske opgaver, som kan virke svære for såvel lærere som elever.

Vi mener dog sagtens, man kan gøre dette emne både spændende for eleverne og lærerne. Det kræver blot, at man formidler stoffet på en måde, som eleverne forstår. Med andre ord skal vi altså kigge på elevens forudsætninger og forsøge at arbejde herudfra.

Når det drejer sig om et begreb som sandsynlighed, har børn ofte en forestilling om hvad der kan ske, hvis man fx slår med en terning. De kan ofte bruge deres intuition. Det er altså børnenes/elevernes intuitive tankegang vi evt. kan arbejde os udfra.

Nogle vil måske forbinde begrebet leg og læring med indskolingen, men vi mener sagtens man kan benytte det på mellemtrinet også.

Det vil vi derfor forsøge. Vi vil dog i vores opgave beskæftige os med den matematiske side af sandsynlighedsbegrebet. Vi vil tage udgangspunkt i en fiktiv 6. klasse, hvor vi vil stræbe efter at lave et undervisningsforløb der strækker sig over en uges matematiklektioner.

Vi vil forsøge at inddrage spil, som vi finder interessante for elever på dette alderstrin.
Vi mener det er vigtigt at de opgaver eleverne får afspejler en hel del realisme, således at der ikke er så langt fra skolens arbejde til den virkelige verden.

Indhold

1. Indledning 1
2. Metodeafsnit 2
3. Rammefaktorer 2
4. Fagsyn 4
4.1. Læringssyn 4
4.2. Matematikfaglige overvejelser 5
5. Teori 6
6. Mål 7
6.1. Delmål 7
7. Elevforudsætninger 8
8. Undervisningsplan 9
8.1. Indledende overvejelser 9
8.2. Fase 1 9
8.2.1. Introduktion af emnet 9
8.3. Fase 2 10
8.3.1. Teori omkring chancebegrebet 10
8.4. Fase 3 10
8.4.1. Work shops 10
8.5. Fase 4 11
8.5.1. Evaluering 11
9. Evaluering 11
10. Perspektivering 13
Litteraturliste 14
Bilag 1 15
Bilag 2 17

Uddrag

Metodeafsnit
Vi har valgt af opbygge vores opgave på følgende måde I starten af vores opgave går kigger vi på de rammefaktorer der spiller ind i forbindelse med et undervisningsforløb. Herunder vil vi bearbejde rammerne som faghæfte 12 ”Klare Mål” opstiller, omkring vores hovedemne sandsynlighed og statistik, på mellemtrinet.

I afsnittet fagsyn kommer vi omkring det læringssyn, vi vil udarbejde vores plan efter. Her tager vi udgangspunkt i folkeskoleloven og CKF, som lægger op til at læreren tager udgangspunkt i elevernes egne forudsætninger. Derved har eleverne nemmere ved at tilegne sig de nødvendige kundskaber og færdigheder.

Afsnittet omkring de matematikfaglige overvejelser belyser de overvejelser vi har gjort i forbindelse med begrebet sandsynlighed og formidlingen af stoffet.

Efterfølgende beskriver vi vores overordnede almene didaktiske betragtninger. Disser betragtninger bliver behandlet i teori-afsnittet, hvor vi inddrager relevante pædagogiske og psykologiske teorier.
Efter teoriafsnittet opstiller vi nogle mål for selve undervisningsforløbet. Her går vi ind og kigger på det overordnede mål og delmål. En nærmere specificering af det overordnede mål, kommer vi nærmere ind på i afsnittet omkring vores undervisningsplan.

Inden påbegyndelsen af undervisningsplan har vi lavet et afsnit omkring elevforudsætninger, da vi er nødsaget til at tage stilling til hvad eleverne kan i forvejen. Vi belyser her de faglige og personlige kvalifikationer vi mener eleverne har på forhånd.

I afsnittet omkring undervisningsplanen, beskriver vi hvad vi vil gøre, hvordan vi gør det og til sidst runder vi af med en begrundelse af vores opbygning af forløbet.
Efter undervisningsplanen kommer der et afsnit omkring evaluering. Her går vi ind og tager stilling til hvilken evalueringsmetode vi vil anvende, hvorfor den skal anvendes og hvordan vi vil gøre det.

Afslutningsvis har vi lavet et perspektiveringsafsnit, hvor vi fortæller overordnet fortæller om vores opgave, vores tanker bag og andre alternativer til opbygningen af forløbet... Køb adgang for at læse mere

Sandsynlighedsbegrebet i 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.