Børns udvikling | Erikson og Stern

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 15
  • 4816
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 11-03-2008

Eksamensopgave: Børns udvikling | Erikson og Stern

Eksamensopgave i psykologi om støtte til barnets udvikling.

Problemformulering
Hvilken betydning har omsorg, for at et barn udvikler sig optimalt? Hvordan kan jeg som lærer støtte barnets udvikling?

Indhold

Indledning.
Problemformulering:
Begrebsafklaring:
Metode og teori:
Erikson
De tre organisationsprocesser.
Organisme:
Ego:
Medlem af et samfund:
Eriksons stadier:
1. stadie er spædbarneperioden (ca.0- 1½ år):
2. stadie småbarns perioden (1½- ca.3 år):
3. stadie legebarnet (3- 6 år):
4. stadie skolealder (ca. 6 år til 12 år):
Stern:
1. Den gryende selvfornemmelse. (ca. 0-2 mdr.)
2. Oplevelse af et kerneselv (2-6 mdr.)
3. Oplevelse af intersubjektivitet (ca. 7-15 mdr.)
4. Oplevelsen af et verbalt selv. (fra ca. 15-36 mdr.)
5. Historiernes verden (fra ca. 3 år)
Else Christensen
Albert Bandura.
Konklusion.

Uddrag

Ud fra min problemformulering, vil jeg først belyse hvad det betyder for et barns udvikling, at det i de første leveår har fået omsorg fra de voksne, der er omkring barnet.

Hvad betyder omsorgssvigt, hvad skal der til, for at et barn udvikler sig?

Her vil jeg inddrage Eriksons stadieteori for at belyse psykoanalysens syn på den menneskelige udvikling. Erikson mener at der opstår nogle kriser igennem vores liv. Disse kriser skal gennemleves, for at vi kan udvikle os videre. Den negative gennemlevelse af en krise kan føre til stagnation eller regression i udviklingen.

Stern giver et mere positivt bud på barnets udvikling og kalder sin teori for en arbejdshypotese, så derfor vil jeg bruge hans teori i mit arbejde. Samtidigt siger Stern at de forskellige fornemmelser modnes med alderen, og kan videreudvikles hele livet.

Når man arbejder med børn, der har været udsat for omsorgssvigt, er det rart at vide, at der kan gøres noget – at det gør en forskel.

Jeg vil belyse lidt nærmere hvad omsorgssvigt er for en størrelse og hvor udbredt det er, derfor inddrager jeg Else Christensens rapport om omsorgssvigt. Denne har hun foretaget i kraft af sit virke som seniorforsker ved ”Socialforskningsinstituttet”.,

Endelig vil jeg kort skitsere Albert Banduras personlighedspsykologi fordi det bl.a. er den, der danner baggrund for undervisningen på ”Ny Start”, hvor jeg var i praktik... Køb adgang for at læse mere

Børns udvikling | Erikson og Stern

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.