Børn i sorg og krise og lærerens rolle

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 11
  • 4329
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2003
  • 16-04-2004

Eksamensopgave: Børn i sorg og krise og lærerens rolle

Eksamensopgave i psykologi om hvordan defineres sorg/krise, og hvad kendetegner børn i sorg?

Hvilke redskaber har vi som lærere i folkeskolen når vi møder et barn i sorg?

Vi har valgt vores emne, ”Børn i sorg og krise”, på baggrund af DR2's dokumentarserie ”Når børn mister”.

Efter at have set disse udsendelser, fik vi øjnene op for de problemer, børn og deres familier kan komme i i forbindelse med et dødsfald i nærmeste familie, en skilsmisse og andet.

Det er særdeles vigtigt at sikre, at disse børn bliver tilbudt den rette hjælp af såvel lærere som skole som samfund.
I vores kommende virke som lærere er det vigtigt, at vi har den fornødne kompetence til at yde den rette støtte til barnet i sorg- / kriseperioder.

3. Problemformulering:
- Hvordan defineres sorg/krise, og hvad kendetegner børn i sorg?
- Hvordan mener psykologien, at man bedst kan hjælpe børn i sorg/krise?
- Hvordan bør og kan skolen og lærerne håndtere børn i sorg/krise?

Indhold

1. Emnebegrundelse:
2. Indledning:
3. Problemformulering:
4. Begrebsdefinition:
Hillgaard m.fl.'s definition af sorg:
Hillgaard m.fl.'s definition af krise:
4a. Hvad kendetegner børn i sorg?
4b. Kønsforskelle i børns sorg:
5. Hvordan mener psykologien, man bedst kan hjælpe børn i sorg
5a. John Bowlbys teori:
1. Protestfasen:
2. Fortvivlelsesfasen:
3. Frakoblingsfasen:
5b. Johan Cullbergs teori:
Chokfasen:
Reaktionsfasen:
Bearbejdningsfasen:
Nyorienteringsfasen:
5c. Diskussion af Bowlby og Cullberg:
5d. Erik Eriksons teori:
6. Hvordan bør og kan skolen og lærerne hjælpe børn I sorg?
7. Konklusion:
8. Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
”Omkring 4 % af alle danske børn oplever at miste deres far eller mor i løbet af barndommen. Det svarer til, at der i hver eneste skoleklasse – statistik set – vil være en elev, der oplever at miste en af sine forældre, inden det går ud af 9. klasse”.
”At mindst 4000 børn hvert år mister en af deres forældre”.
”At der hvert år dør 700 børn under 18 år”.

I takt med de sidste årtiers udbygning af velfærdsstaten har familiemønstret ændret sig, hvilket har bevirket, at skolens rolle tilsvarende har ændret sig. Mange børn har ikke længere de samme familiemæssige relationer som tidligere, og bl.a. derfor bør skolen sørge for, at børn i sorg ikke bliver mødt af en mur af tavshed i skolen.
Krisehjælp er et udbredt fænomen i dag, og derfor vil mange lærere derfor måske prøve at skyde problemet fra sig ved at henvise til, at det bør være et job for de professionelle psykologer. Men mulighederne for at få krisehjælp er ikke så store, som de kunne synes. F.eks. er der kun i ganske få kommuner etableret beredskaber i familie- og PPR –afdelingerne, som kan kontaktes, når børn mister eller er udsat for alvorlige hændelser.
Derfor bør den enkelte skole og lærerne være rede til at tage hånd om situationen, hvis et barn er i sorg... Køb adgang for at læse mere

Børn i sorg og krise og lærerens rolle

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.