Hvordan bør klasseledelsen foregå?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: Hvordan bør klasseledelsen foregå?

Om klasseledelse og specialpædagogik

Denne opgave omhandler min praktik på 3. årgang, hvor jeg var heldig at blive udfordret både fagligt og personligt.

Problemformulering

Hvilke udfordringer møder jeg som leder af en elevgruppe med særlige behov og hvordan bør klasseledelsen foregå.

Indhold

Professionsprojekt
Indledning
Problemformulering
Metode
1. klasse
ADHD
Klasseledelse med ADHD i mente
Så meget klogere
Konklusion
Litteraturliste
Eksempler på emperi

Uddrag

Indledning
Vi befinder os på en skole i det nordjyske, med ca. 150 elever fordelt på 7 klassetrin. Skolen bærer præg af at være en klassisk lille landsbyskole, hvor alle kender alle, og samarbejdet mellem lærer, forældre og elever er tæt.
Jeg har som 3. års studerende været i praktik på denne skole, og haft timer i 1. og 3. klasse i matematik og idræt i 2. og 5. klasse. Med mit linjefag, specialpædagogik, har jeg valgt at ligge fokus på 1. klasse, og dens problematikker som jeg vil komme ind på senere.
På baggrund af min praktik, og fokusområder som 3. års studerende.

Metode
For at kunne analysere og tolke på mit praktikforløb, vil jeg starte med at redegøre for 1. klasse og dens problematikker herunder ADHD, som jeg mener, er en stor faktor for disse vanskeligheder der opstår i dagligdagen. Herunder vil jeg komme ind på, hvordan klasseledelsen bør foregå i en klasse, hvor ADHD er til stede.
Afslutningsvis vil jeg diskutere hvordan jeg som kommende lærer vil håndtere en lignende klasse, -hvad vil jeg bruge og hvad vil jeg ikke bruge, af det som jeg har lært i min praktik... Køb adgang for at læse mere

Hvordan bør klasseledelsen foregå?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.