Grundtvig i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 1953
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 03-01-2005

Grundtvig i historie

Opgave i historie med en gennemgang af Grundtvig som dansk identitetsskaber og nutidige politikeres brug og misbrug af Grundtvig, samt en kort didaktisk udredning.

Problemformulering
Hvilken betydning har Grundtvig haft for dansk nationalfølelse og identitetsdannelse? Kan denne betydning spores i dag?

Indhold

Indledning:
Relevante biografiske træk.
Grundtvigs brug af historien
Analyse af digtet Folkeligheden
Grundtvigs virke som identitetsdannende faktor for sin eftertid
Fagdidaktisk perspektivering
Konklusion
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
N. F. S. Grundtvig har som få præget Danmark. Han var én af 1800-tallets mest indflydelsesrige personligheder, og hans virke inspirerede til mange af de folkelige bevægelser, som er blevet afgørende
kendetegn for det moderne Danmark. Men har Grundtvig også sat sit aftryk i form af en indvirkning på danskernes selvopfattelse og identitet? Opgavens afsnit omhandlende Grundtvigs biografi består ikke af en fuldstændig beskrivelse af Grundtvigs liv og levned, men derimod af tre relevante træk, som vi mener, kan gøres til særlig genstand for en forståelse af Grundtvigs menneske-, skole- og historiesyn.

---

Fagdidaktisk perspektivering
Generelt:
Som et udgangspunkt for en generel fagdidaktisk perspektivering af begrebet identitet har vi valgt, at gøre brug af formålsparagraffen for faget historie, som bl.a. siger: ”Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet (… )Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.”8
Elevernes historiebevidsthed skal opbygges i et dialektisk forhold mellem de tre forhold fortid, nu-tid og fremtid, hvilket fremgår af formålet med elevernes forståelse af mennesket som historieska-... Køb adgang for at læse mere

Grundtvig i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.