Undervisningsforløb om påklædning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 7
  • 2592
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2003
  • 04-05-2005

Undervisningsforløb om påklædning

”Undervisning og læring” er udgangspunktet for den forestående praktik. Udfra denne synsvinkel har jeg valgt at tilrettelægge et undervisningsforløb, der skal udføres i den forestående praktik. I undervisningsforløbet har jeg taget hensyn til elevernes udvikling.

Jeg har brugt den didaktiske relationsmodel til at belyse undervisningsforløbet og mine overvejelser.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger jeg et undervisningsforløb, der til sidst får eleverne til at indse, at man ikke kan kende forskel på folk udfra deres tøjstil og musiksmag og hvor bevidste er eleverne på, hvilke signaler tøj sender?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Læringsforudsætninger:
Rammefaktorer:
Indhold:
Mål:
Læreprocessen:
Min egen læreprocess:
Vurdering:
Fokuspunkt:
Litteraturliste:

Uddrag

Fokuspunkt: Hvilken kultur føler eleverne størst tilknytning til, da jo er 2 sprogede elever?

Læringsforudsætninger:
Den klasse jeg skal have i min praktik, er en tysk 9. kl. med et elevantal på 9. Nu er det tyske skolesystem noget anderledes end det danske skolesystem (bilag 1). Det tyske skolesystem deler eleverne efter 4. kl , men da det er dansk mindretals skole, har de fået lov til at vente til efter 6. kl med at dele eleverne efter deres evner. De dygtigste elever kommer i gymnasiet, næst dygtigste i
hauptschule og dem der så ikke er egnet til nogle af de 2 steder kommer i gesamtschule. Og det er i denne skole de elever, jeg skal have, befinder sig.
Udfra samtaler med deres normale tysklærere, er jeg blevet informeret om, at eleverne i denne klasse er umotiveret og kan ikke tænke abstrakt. Det med at eleverne ikke var motiveret, var dog ikke noget jeg tog med i mine overvejelser, da jeg ikke troede på at det passede. Hvis jeg brændte for det, jeg ville lave med eleverne og fik lavet nogle opgaver der appellerede til dem, så tror jeg
også på at motivationen kommer af sig selv.
Den udviklingsmæssige fase som eleverne befinder sig i er i. flg. Erikson puberteten, dvs. at eleverne er ved at finde deres egen identitet, men på den anden side også forvirrede over deres rolle.
Eleverne skal accepter deres krop og seksualitet samtidig med at de skal finde ud af, hvad de skal foretage sig i deres kommende voksenliv. For disse elever kan det med at finde ud af, hvad de skal i deres kommende liv være svært, da de har fået sat nogle begrænsninger med hensyn til deres
uddannelses valg. For stået på den måde, da de ikke har klaret kravene til gymnasiet eller hauptschule er deres udsigter til en uddannelse lille, hvilket kan gøre dem mere usikre på, hvad de skal med deres liv... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om påklædning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.