En god lærers kompetencer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 14
  • 4687
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2005
  • 27-05-2005

Eksamensopgave: En god lærers kompetencer

Eksamensopgave i pædagogik om hvem er den gode lærer og hvilke kompetencer den gode lærer har.

Inddragelse af Per Fibæk, Holger Henriksen, og Kirsten Hyldgaard.

Problemformulering
• Hvem er den gode lærer?

• Kan der bag forskellige opfattelser af den gode lærer lægge forskellige videnskabssyn - i så fald hvordan?

• Hvilke kompetencer mener vi, man skal besidde for at være den gode lærer?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodevalg
Per Fibæk Laursen:
Holger Henriksen:
Kirsten Hyldgaard
Sammenligning af de tre teoretikere:
Empiri
Hvem mener vi er den gode lærer?:
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Metodevalg
Vi vil som det første lave en beskrivelse af følgende tre teoretiker: Per Fibæk Laursen ud fra hans bog ”Den autentiske lærer”, Holger Henriksen ud fra bogen ”Samtalens Mulighed”, og Kirsten Hyldgaard ud fra artiklen ”Fri os fra personligheder”. Vi vil bruge disse tre teoretikere til at belyse deres forskellige syn på lærerrollen, dvs. hvem den gode lærer er.

I Per Fibæk Laursens bog står der på forsiden, ”Bliv en god og effektiv underviser – hvis du vil”, hvilket giver os en forventning om, at bogen er en form for opskrift på, hvordan man bliver en god lærer. Kirsten Hyldgaard kritiserer Per Fibæk, for hun har et helt andet syn på, hvordan man bliver den gode lærer. Derfor har vi valgt at belyse de to perspektiver, da de tilsyneladende har forskellige opfattelser af, hvem den gode lærer er.

Holger Henriksen inddrages som det tredje perspektiv, da hans synspunkter er relevante for belysningen af emnet. Han skriver blandt andet i sin bog ”Samtalens mulighed”, at man ikke kort og godt kan definere den gode lærer, fordi der ikke findes en model for personligheden. Det finder vi interessant at undersøge, for hvordan hænger det sammen med at Per Fibæk Laursen har skrevet en hel bog om det?

Dernæst vil vi fremhæve de væsentligste synspunkter blandt de tre teoretikere med fokus på faglighed, formidling og personlighed/menneskelighed. På den måde søger vi at besvare problemformuleringen gennem disse perspektiver.

Vi vil i afslutningen af opgaven søge at relatere overvejelserne til praksis på baggrund af en dag på Ikast østre skole, hvor vi observerede tre lærertyper... Køb adgang for at læse mere

En god lærers kompetencer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.