Storyline-metoden om kulturmøder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik, Kristendomskundskab/religion, Madkundskab
  • Godkendt
  • 35
  • 6042
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 05-04-2002

Storyline-metoden om kulturmøder

Opgave i kristendomskundskab, hjemkundskab og pædagogik om kulturmøder via et undervisningsforløb lavet ud fra storyline-metoden.

Vi har valgt at arbejde med Storyline-metoden, da det er en meget spændende pædagogik, der kan tilgodese samtlige elever og skaber gode muligheder for undervisningsdifferentiering.

Samtidig er det et godt arbejdsredskab for os, når vi skal ud og undervise i folkeskolen med henblik på tværfaglighed.

Emnet kultur er meget vigtigt at tage op, da man i fremtidens folkeskole kommer til at arbejde med kultursammenstød. Folkeskoleloven §1, stk. 3 siger da også, at elverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, samt at skolen skal bidrage til elevernes forståelse for andre kulturer.

Målet er at nedbryde evt. fordomme, der måtte være i en klasse.

Indhold

Emnebegrundelse
• Storyline-metoden
• Storyline-pædagogikken
• Læringsprocesser
• Lærerens rolle
• Undervisningsdifferentiering
• Storyline
• Skemaet/Undervisningsplan
• Faglige/ didaktiske overvejelser
Inden forløbet:
Kultur:
Familie:
Bolig:
Dagligdag:
Mad:
Forældreaftenen:
Generelt:
Konklusion:
• Konklusion
• Bilag : 6 stk:
Lærerens historie til eleverne
Opbygning af huset
Datakort
Opskrifter
Litteraturliste:
Logbog

Uddrag

Storyline-metoden:
Det karakteristiske ved Storyline-metoden er, at undervisningen ikke kredser om et centralt emne, men er sammenhængende mellem flere forskellige emner. Opgaven er at få de enkelte emner kædet sammen, således at de danner en helhed.

Det er meningen, at børnene selv skal undersøge, afgøre og eventuelt forkaste påstande og selv finde frem til deres egne løsninger.

Metoden tager udgangspunkt i barnets intellekt, men bygger samtidig på følelser, kreativitet, fantasi og skabertrang i samvær mellem børn og voksne.
En storyline-metode er bygget over en række sammenhængende begivenheder, som en fremadskridende fortælling.
Metoden tager udgangspunkt i barnets egne erfaringer og forståelse for omverden.

Storyline:
På baggrund af ovenstående har vi lavet et storylineforløb til en 5. – 6. klasse.

Storylinen er bygget op omkring en opgang i en boligblok. Her bor 6 familier, 2 danske, 2 muslimske og 2 blandede familier. Dette er rammen om vores forløb.

Eleverne bliver delt op i 6 lærerbestemte grupper med 4 elever i hver gruppe... Køb adgang for at læse mere

Storyline-metoden om kulturmøder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.