Hvad er historiebevidsthed?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 15
  • 4303
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2001
  • 13-01-2002

Eksamensopgave: Hvad er historiebevidsthed?

Eksamensopgave i historie om historiebevidsthed og hvad er historiebevidsthed?

Problemformulering
Hvad er baggrunden for det nye faghæfte og hvilke kritikpunkter findes der

Definition og vurdering af begrebet historiebevidsthed.

Hvilken betydning har begrebet historiebevidsthed for Historieundervisningen i folkeskolen?

Vurdering af de nye muligheder i faget

Kan faghæftets hensigter og intentioner realiseres?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der mangler en konklusion i opgaven.

Indhold

Problemformulering 4
Baggrunden for det nye faghæfte 5
Kritik af faghæftet 6
Hvad er historiebevidsthed? 7
Vurdering af begrebet historiebevidsthed 9
Historiefagets nye muligheder 12

Uddrag

Jeg vil i opgaven diskutere fordele og ulemper ved det nye faghæfte, som har været udsat for en del kritik bl.a. af seminarielektor Holger Henriksen og studielektor Per Kühlmann.
Jeg vil ligeledes se på de alternative undervisningsmetoder, som ikke tidligere har været særlig velset i undervisningen og som det nye faghæfte giver mulighed for at benytte. Jeg tænker især på de elektroniske mediers muligheder.
Spørgsmålet er her om den fremtidige historieundervisning bliver underholdning mere end den bliver undervisning.

Jeg har valgt at dele opgaven op på sådan en måde, at jeg først vil se på baggrunden for det nye faghæfte, hvorefter jeg diskuterer og vurderer de kritikpunkter der er. Det store kritikpunkt er efter min mening den manglende definition af historiebevidsthed. Derfor vil jeg prøve at definere begrebet historiebevidsthed, for dernæst at sætte det i relation til undervisningen i folkeskolen. Herefter vil jeg se på de konsekvenser det nye faghæfte får for historieundervisningen i folkeskolen generelt. Jeg vil ikke præsentere deciderede undervisningsforløb, men blot give eksempler på fiktive undervisningssituationer, hvor historiebevidstheden bliver det fremtrædende i undervisningen.
Til sidst vil jeg give mit bud på om det er gavnligt for historieundervisningen eller om det er flotte ord, der ikke kan realiseres ude i skolerne... Køb adgang for at læse mere

Hvad er historiebevidsthed?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.