Den rummelige folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 2303
  • PDF
  • 2010
  • 30-04-2012

Eksamensopgave: Den rummelige folkeskole

Problemformulering
Forskellighed er et af den rummelige skoles særlige kendetegn, derfor er skolens evne til at kunne gøre forskel essentiel (KL, side 4 ).
Ifølge Danmarks lærerforening er den danske folkeskole pr. definition en rummelig skole(10 billeder), hvor der er plads til alle. Der er plads til både de fagligt stærke og de fagligt svage, men hvad med de tosprogede, er der plads til dem?
Det kan være svært at forholde sig til hvordan man skal give plads til en anden kultur end sin egen i sin skole. Jeg vil derfor, i denne opgave, redegøre for hvad der forstås ved kultur og integration og hvordan vi kan forstå hinandens kulturer, samt hvad der kan komme ud af dette interkulturelle samarbejde.
Jeg vil derefter analyse Den rummelige skole og diskutere hvilke fordele og evt. ulemper denne skole kan have.
Det er altså et spørgsmål om hvor rummelig er den rummelige skole egentlig er og hvor rummelig den har grund til at være?

Underviserens kommentar

Jeg fik ad vide at opgaven var for sociologisk frem for pædagogisk

Indhold

Problemformulering
Redegørelse
Case: Den tyrkiske far
Den tyrkiske fars kulturforståelse
Hvad er kultur?
Finkultur
Hvordan blev den tyrkiske far ”dansk”?
Integration
Integration som integrationsproces i Danmark?
Analyse
Hvad er en rummelig skole?
Case: Hakan, en tosproget elev
Diskussion
Den rummelige skole i realiteten
De ekstreme konsekvenser
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse
Case: Den tyrkiske far
”En tyrkisk far får tilbudt en specialundervisningsplads for hans datter på to skoler: Bakkeskolen, der er kendt for at have mange elever af anden-etnisk baggrund og en anden skole i nærheden. Faderens reaktion er at han ikke vil have sin datter til at gå på Bakkeskolen, da han mener at der er for mange indvandrere på skolen og han udtaler direkte han mener at eleverne på skolen er ”negere som laver ballade og bliver kriminelle.”

Den tyrkiske fars kulturforståelse
Hvorfor reagerer denne far som han gør, for i ”danske øjne” er han jo selv en af de indvandrere han er så meget i mod, men sådan ser han det åbenbart ikke selv. Man kan hurtigt blive tilbøjelig til at sige at det simpelthen skyldes at faderen har overtaget den danske kultur og ikke bare den manifeste kultur, men selve den danske kernekultur(Gullestrup). Denne tyrkiske far er simpelthen blevet dansker. Men ifølge Gullestrup er en sådan direkte overtagelse slet ikke mulig, både fordi det er umådeligt svært, for ikke at sige umuligt, at forstå en anden kultur – en anden virkelighed, fordi den i reglen ikke eksistere, men også fordi man aldrig kan se og opleve ”de andres” oplevede objektive kultur, som en objektiv kultur, da ens indblik i deres kultur er afhængigt af ens eget kulturberedskab(Gullestrup). Med dette menes at man aldrig kan se fuldstændigt objektivt på en fremmed kultur på samme måde som dem der er del af den gør, da... Køb adgang for at læse mere

Den rummelige folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.