Synopsis om problemorienteret undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 119
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2003
  • 26-01-2012

Synopsis om problemorienteret undervisning

Synopsis i pædagogik om hvad er det pædagogiske grundlag for problemorienteret undervisning?

Problemformulering:
• Hvad er det pædagogiske grundlag for problemorienteret undervisning?
• Kan projektarbejde tilføre eleverne demokratisk dannelse og handlekompetence?
• Er projektarbejde den ideelle undervisningsform?
• Hvorfor stilles der lovmæssige krav om projektopgaven i folkeskolen?
• Er der konflikter mellem folkeskolens gældende læringssyn og den
projektorienterede undervisnings læringssyn?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Historisk rids
Projektarbejde
Hvad er projektarbejde - en definition
Vision 2010
Projektarbejde i folkeskolen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Historisk rids
Proektarbeed^ormen har rødder tilbage til John Deweys (1859-1952) teorier i begyndelsen af det 20. århundrede, men blev først for alvor kendt i Danmark i 1970'erne, hvor flere kritiske teorier slog igennem som en følge af ungdomsoprøret og som en venstreorienteret pædago¬gisk opposition til det nyliberale Danmark. John Dewey var filosofisk funderet og arbedede med pædagogisk teori ud fra sit filosofiske menneskesyn. Den tyske bevidstheds-sociolog Os¬car Negt (f. 1934) tog senere udgangspunkt i Deweys erfaringsbegreb og videreudviklede teo¬rierne med rødder i en sammentænkning af marxisme og psykoanalyse. I 1980'erne samledes forskellige pædagogiske teorier, bl.a. kritisk og frigørende pædagogik, i et overordnet begreb, erfaringspædagogikken.
For Dewey er erfaringspædagogikkens ultimative mål bl.a. almene begreberom personlig vækst og opdragelse til demokrati... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om problemorienteret undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.