Hvad er det onde? | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Ingen givet
  • 7
  • 2413
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 1998
  • 17-01-2002

Hvad er det onde? | Synopsis

En eksamenssynops, der omhandler forskellige teoretikeres syn på det onde.

Problemformulering
Hvad er det onde? Hvordan forholder vi os til det onde, henholdsvis lidelse og ondskab? Fødes mennesket godt eller ondt? Hvad forstås ved menneskelig ondskab?
Her iblandt Platon, Evangeliet, Nietzche, Kierkegaard

Indhold

Problemformulering s. 2
Livsfilosoffers opfattelse af det onde s. 2
- Løgstrup
- Sløk
- Nils Schou
- Mogens Pahuus
Kristendommens opfattelse af ‘det onde' s. 3
- Evangelisterne
- Paulus
- Martin Luther
- Augustin
- Aquinas
- Descartes
- Leibniz
- Grundtvig
- Kierkegaard
- Sløk
- Løgstrup
Europæiske idéhistorikeres opfattelse
af det onde s. 5
- Platon
- Macchiavelli
- Hobbes
- Rousseau
- Kant
- Nietzsche
- Sartre
'Det onde' ifølge islam s. 6
- Islam
Konklusion s. 6
Didaktiske overvejelser s. 7
Litteraturliste s. 7

Uddrag

Livsfilosoffers opfattelse af ‘det onde'
Løgstrup:
Det gode er ifølge Løgstrup det naturlige, det før-kulturelle, livet selv, som det manifesterer sig i, hvad han kalder 'de suveræne livsytringer': Tillid, oprigtighed og barmhjertighed. Det onde er menneskets forsøg på at styre, begrænse eller ligefrem undertrykke disse livsytringer, hvorved det kun opnår at ødelægge og forfalske livet. Det onde er menneskets egoistiske natur. Den etiske fordring, næstekærlighedsbudet, skal få os til at gøre af pligt, hvad vi burde have gjort af os selv.
Sløk:
Sløk mener modsat Løgstrup ikke, at det gode er givet på forhånd. Forskellen på godt og ondt forudsætter, at mennesket har taget stilling, at det har engageret sig og påtaget sig et ansvar. Mennesket er ikke et naturvæsen, som er underkastet naturens lov. Menneskets er et kulturvæsen, dvs. et autonomt væsen: Det kan give sig selv en lov, og lade sig forpligte af denne lov. Det religiøse er ifølge Sløk ensbetydende med den alvor, mennesket har forpligtet sig. Problemet er, at nutidsmennesker har misforstået autonomien, at det nægter at lade sig forpligte. Da man opgav gudstroen, forsvandt moralen, dvs. forskellen på godt og ondt. Til erstatning herfor efterlyser Sløk, hvad han lidt spydigt kalder
'klogskabsregler'
Nils Schou:
Du er ikke alene. Ensomhed og fællesskab. Alle andre end Villy promoverer sig på bekostning af en anden mands tragedie. Ingen tale om næstekærlighed, men egoisme i si... Køb adgang for at læse mere

Hvad er det onde? | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.