Kraftspring | Bevægelsesanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Ingen givet
  • 5
  • 1887
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 20-04-2002

Kraftspring | Bevægelsesanalyse

Humanbiologisk opg. om styrketræning. Indeholder desuden bevægelsesanalyse for kraftspring.

Indhold

Indledning
Styrketræning
Styrketræning i folkeskolen
Bevægelsesanalyse
Opbygning af kraftspring:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Vi har valgt at skrive om styrketræning både generelt, men også i forhold til folkeskolen, da vi mener at det er vigtigt, at man begynder at styrke sin krop tidligt, især nu da børns fritidsinteresser er blevet mere stillesiddende end de har været tidligere. Hvor børn tidligere brugte meget tid på udendørsaktiviteter og lege, bliver tiden nu hovedsageligt brugt på computerspil og playstation. I følge CKF'en for faget idræt er der også belæg for at arbejde med styrketræning i folkeskolen, da der her står at man skal arbejde med fysiske og biologiske forhold dvs. at “I undervisningen skal eleverne gøre erfaringer med og lære om fysiske og biologiske forhold, herunder bl.a. træningsformer og gode motionsvaner.” I læseplanen står der endvidere at eleverne skal “arbejde med relevant teori om fysiske og anatomiske forhold og træningslære.”

---

Bevægelsesanalyse
Begrundelse for tilgang til kraftspring:
Forudsætningen for, at eleverne i folkeskolen tør udføre et kraftspring er, at eleverne har tillid til og er trygge ved modtagerne. Oplevelsen af tryghed er af stor betydning indenfor al undervisning. Især indenfor redskabsgymnastik bør vi som lærere prioritere dette højt, da en manglende fundamental tryghed vil resultere i, at elevens lyst til at overskride og flytte grænser vil være begrænset. Derfor er det vigtigt, at såvel udøver som modtager har den basale kompetence og ansvarlighed således at situationen opleves som tryg for begge. (Note side 59 Redskabsgymnastik)... Køb adgang for at læse mere

Kraftspring | Bevægelsesanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.