Holocaust og de danske jøder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 2793
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2007
  • 24-02-2008

Undervisningsforløb: Holocaust og de danske jøder

Opgave i historie om Holocaust i Europa.

Problemformulering
Hvordan var de danske jøders forhold under besættelsen og hvordan klarede de sig da ”Endlösung” blev iværksat?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Faglige overvejelser
Hvordan underviser man i holocaust?
Uddrag af trinmål for historie efter 8-9. klassetrin
Arbejdsformer
Tema 1: Holocaust
Tema 2: Børn og unge
Tema 3: En ”stærk mand” i politik
Tema 4: Mobning – en parallel?
Tema 5: Hadekampagner
Tema 6: Flygtninge
De bosniske flygtninge
Flygtninge fra Irak
Hvad nu, hvis du selv måtte flygte?
Litteratur
KRONOLOGI - Holocaust

Uddrag

Indledning:
I lyset af flygtningeproblemer og den stadige racediskrimination i dag – og også det jødiske/palæstinensiske spørgsmål – kan der være mange aspekter og spørgsmål at belyse ved at arbejde med de danske jøder under besættelsen.
Interessen for Holocaust er stadig voksende i alle lande. Vi har brug for at forstå, det der skete. Hvordan kunne det finde sted?
Danmark har også en arv efter 2. Verdenskrig. En af dem er arven efter de danske jøders skæbne på grund af Holocaust. De danske jøder var heldige. Langt størstedelen af dem overlevede 2. Verdenskrig i modsætning til de 6 millioner jøder, der mistede livet rundt omkring i Europa under nazisternes rædselsregime.

---

Hvordan underviser man i Holocaust?
Holocaust er et komplekst emne, som det er en udfordring at undervise i. Emnet taler til de inderste følelser og stiller udfordringer til den enkelte elevs værdier og indfølingsevne. Nogle elever væmmes, andre fascineres, og atter andre har svært ved at håndtere de voldsomme kendsgerninger og fornægter eller laver sjov med emnet. Reaktionerne kan være meget forskellige, og ikke alle reaktioner er lige hensigtsmæssige. Derfor har læreren en særlig opgave i at sikre sig, at emnet bliver behandlet med respekt af eleverne, men også at ingen sidder tilbage med angst og dårlig samvittighed.
Når klassen eller en gruppe elever på egen hånd har arbejdet med Holocaust, er det vigtigt at sørge ... Køb adgang for at læse mere

Holocaust og de danske jøder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.