Asiatisk mad i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 19
  • 5480
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 10-04-2005

Undervisningsforløb: Asiatisk mad i madkundskab

Opgave omhandlende madkundskab med et kulturelt perspektiv.

Indledning

Vi var i vores bedømmelsespraktik på 4. årgang i hjemkundskab på Li. Værløse Skole. Vi skulle her varetage undervisningen i hjemkundskab i tre 6.klasser og et valgfagshold bestående af elever fra 8 og 9 klassetrin.

Vi valgte, at udgangspunktet for vores undervisning skulle have baggrund i den asiatiske kultur, hvilket praktiklærerne var positivt indstillet på. Begrundelsen for dette valg af emne har baggrund i vores personlige erfaringer/interesse i kontinentets kultur. Derudover mener vi, at der her findes nogle kvaliteter, der kan medvirke til en styrkelse af elevens alsidige personlige udvikling og der- med også folkeskolens formål. Ligeledes finder vi, at hjemkundskabsundervisning med udgangs- punkt i fremmede kulturer er i overenstemmelse med Fælles Mål for faget.

Udgangspunktet tages i bedømmelsespraktikkens planlægning, gennemførelse og evaluering.
Opgaven indeholder følgende fokuspunkter:
Rammer for undervisningen
Læringsforudsætninger
Undervisningens indhold med udgangspunkt i CKF´er og folkeskoleloven
Læreproces
Vurdering af undervisning
Afsluttende skitsering af undervisningsforløb

Indhold

Indledning
Elevernes læreforudsætning
Undervisningens rammer
Indhold
Læreproces:
Vurdering
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Indhold
Vi havde på forhånd planlagt indholdet af praktikkens første to uger. Derudover havde vi en løs planlægning for, hvorledes de efterfølgende uger skulle forløbe og hvad de skulle indeholde. År-sagen til at vi ønskede, at afvente med planlægningen skyldes en overbevisning om at hjemkund-skab som fag påkræver en, hvis fleksibilitet samt, at vi havde valgt at arbejde med fremmed mad-kultur som tema. Og da det er vigtigt for os at arbejde autentisk med et tema var vi lidt usikre på, hvorledes det ville forløbe og ønskede derfor at kunne ændre og tilpasse undervejs uden, at eleverne ville føle, at de gik glip af elementer i undervisningens indhold.
Vi ønskede, at der i undervisningsforløbet var en progression i indholdet, således at elevernes kultu-relle bevidsthed samt håndværksmæssige kunnen ved forløbets afslutning var blevet skærpet. Un-dervejs i forløbet skulle eleverne arbejde med kinesisk/thailandsk historie, filosofi, religion, mad-kulturelle særheder - herunder andre tilberedningsteknikker og eksotiske produkter, sammenligning af fabrikskonserverede produkt og hjemmelavet, samtale om årsager og fordele ved tilberednings-teknikker/ingredienser – herunder vilkår for livet i Asien. Afslutningsvis ønskede vi at udfordre og provokere deres måltidsbevidsthed ved at tilbyde dem at smage på meget fremmedartede fødevare-ingredienser såsom vandmand og præserverede andeæg... Køb adgang for at læse mere

Asiatisk mad i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.