Hitlers vej til magten | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 5
  • 1922
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 12-09-2006

Hitlers vej til magten | Synopsis

Synopsis/oplæg til eksamen i historie om Hitler og hans vej til magten gennem demokratiet.

Problemformulering
Med baggrund i, at Hitler kunne overbevise masserne om, at nazismen var løsningen på alle deres problemer?, stiller jeg spørgsmålet:

Hvorledes kunne nazismen, opstå i et demokrati?

Indhold

Indledning og problemstilling.
Problemformulering.
Fremgangsmåde.
Begrebsafklaring:
Tyskland er gødet til Hitler.
Hitler som spinddoktor.
Hitler og demokratiet.
Hitler som fører.
Hitler kontra Hal Koch/Alf Ross
Konklusion.
Fagdidaktisk perspektiv.

Uddrag

Indledning og problemstilling.
Dagsdebatten er dags dato, præget af emner som demokrati, ytringsfrihed og terror.
Debattørne mener, at demokratiet skal stå sin manddomsprøve i disse år og vise sit værdi i forhold til andre styreformer. Dette er især, set ud fra at ydre og indre kræfter, som har til hensigt, at ødelægge demokratiet. Historisk set er der indbyggede farer i demokratiet således, at kræfter der er imod selve demokratiets væsen, skal høres og tolereres, indenfor demokratiets rammer.
Demokrati er et nøgleord i forståelsen af den nuværende Danske identitet. Demokrati er samtale og styreform. Hvordan kan historielæreren i folkeskolen lære eleverne om demokrati? Det er klart formuleret i formål for faget historie:1 ”Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende”.
Derfor kan man undervise i demokratiets historie og grundprincipper og det kan eksempelvis være i historieundervisningen. En af måderne at belyse dette på, er ved at spørge eleverne, hvad det er for problemer, der er så væsentlige, at de kalder på demokratiske løsninger og hvilke hindringer der i selv demokratiet, til opretholdelse af dette.
Et af disse problemer/eksempler, finder vi hos Hitler og dennes vej til magten.
I denne opgave vil jeg forsøge at komme nærmere ind på Hitler og hvorledes han på legal måde, benyttede demokratiet til, at danne nazismen... Køb adgang for at læse mere

Hitlers vej til magten | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.