Undervisningsforløb om 2. verdenskrig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 3
  • 1278
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2001
  • 22-09-2002

Undervisningsforløb om 2. verdenskrig

En fagdidaktisk opgave med et undervisningsforløb med udgangspunkt i 2. verdenskrig til 7. klasse.

Indhold

1. Formål og mål med undervisningsforløbet.
2. Indholdsvalg.
3. Eleverne.
4. Undervisnings – og arbejdsformer:
5. Materialevalg.
6. Evaluering./Vurdering.

Uddrag

Indholdsvalg
Mit emne valg til denne historiepraktik blev Danmark under besættelsen.
Et af de mere klassiske emner i historieundervisningen.
Jeg valgte dette emne primært ud fra egen interesse idet jeg mener at man i praktikken kan tillade sig at være meget selektiv og til gode så egne ønsker når man ikke skal tage højde for læseplaner og lignende.
Jeg må nok erkende at jeg ikke skævede meget til formålsparagrafferne inden jeg lagde mig fast på mit emnevalg.
Efterfølgende kan jeg, med udgangspunkt i pkt. 1 i denne opgave, med fulde begrunde valget af emne, og vigtigheden og berettigelsen og dette valg. ( se punkt 1 )

Eleverne
Jeg gennemførte mit forløb i to syvende klasser. Jeg tilrettelagde mit forløb så de to klasser kørte parallelt og dermed gennemgik de samme tekster, video og lign. stort set samtidigt.
Der var dog en mærkbar forskel på de to klasser.
Både rent fagligt men også socialt stod den ene klasse langt stærkere.
Den ”svage” klasse bestod af elever fra en anden skole som kun kunne tilbyde undervisning til og med 6 klasse.
Eleverne var altså ”nye” på skolen, hvilket, sammen med andre forhold, gjorde den set i forhold til den anden klasse svage.
Hvor den ”stærke” klasse udviste stor forud... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om 2. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.