Udvikling af historieundervisning | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 7743
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2005
  • 17-04-2005

Udvikling af historieundervisning | Bachelor

Jeg har valgt at undersøge, hvordan historiefaget i folkeskolen har ændret sig igennem de sidste 50 år og frem til i dag. Desuden vil jeg se nærmere på hvordan, samfundsudviklingen har været, og om det har haft nogen betydning for historiefaget.

Der har været en del folkeskolelove igennem de sidte 50 år. Men hvad har egentligt været grunden til, at man har ændret lovene? Har de ikke været gode, eller har de ikke fulgt udviklingen i samfundet?

Jeg har valgt at se nærmere på nogen af disse love og bekendtgørelser, for at undersøge, hvad der er blevet ændret, og måske herigennem finde ud af, hvorfor de er blevet ændret.

Jeg vil også se nærmere på, hvordan udviklingen indenfor faget historie har været. Hvad har dets formål været i henhold til de forskellige love, og kan samfundsudviklingen have haft indflydelse.

Indhold

Indledning 1
Begrebsafklaring 1
Dannelse 1
Material dannelse 1
Formal dannelse 2
Handlekompetence og demokratisk dannelse 3
Historie som dannelsesfag 3
Historiebevidsthed 4
Bernard Eric Jensen 4
Vagn Oluf Nielsen 6
Vurdering af begrebet historiebevidsthed 8
Samfundet op til 1958 9
Folkeskoleloven af 18. Juni 1958 9
Samfundsudvikling fra 1960 - 1975 11
Faghæftet 1974 11
Folkeskoleloven 1975 12
Historie 1977 14
Historie 1981 14
Historie 1984 15
Samfundet fra 1975 – 1993 15
Folkeskoleloven 1993 16
Fælles mål 17
Historiefagets fremtid i folkeskolen 19
Konklusion 20
Kildeangivelse 22

Uddrag

Begrebsafklaring
Dannelse
Folkeskolens rolle i samfundet og i forhold til eleverne er under stadig diskussion. Der ligger som regel lange forhandlinger bag en hver ny folkeskolelov. Det er et område, der optager de fleste mennesker. Både i folkeskolen og i folketinget er et af de centrale punkter i debatten forholdet mellem uddannelse og dannelse.

Dannelse har været diskuteret siden oplysningstiden af berømte tænkere. I Danmark har bl.a. Grundtvig beskrevet dannelse som ”duelighed til livet”
.
Wolfgang Klafki har i sine bestræbelser på at beskrive de forskellige dannelsessyn, kategoriseret de allerede eksisterende former for dannelse i:

• Material dannelse; sætter indholdet i centrum.
• Formal dannelse; fokuserer på de menneskelige egenskaber.

Material dannelse
Man taler om material dannelse, når man har det grundsyn, at dannelsen først og fremmest er forbundet med indholdet.

a) Objektivistisk synspunkt:

Dannelse foregår, når man har det grundsyn, at dannelse først og fremmest er forbundet med indholdet.

b) Klassisk synspunkt:

Dannelse foregår, når det unge menneske tilegner sig værdier og forbilleder i sin kulturkreds og derved erhverver sin egen åndelige eksistens... Køb adgang for at læse mere

Udvikling af historieundervisning | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.