2. verdenskrig og historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 16
  • 3560
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 23-11-2008

Undervisningsforløb: 2. verdenskrig og historiebevidsthed

Didaktikrapport i historie om historiebevidsthed.

Problemformulering
Hvilke arbejdsformer omhandlende 2. verdenskrig kan give eleverne mulighed for at øge deres historiebevisthed samt give eleverne mulighed for at udvikle deres handlekompetence.

Indhold

Indledning side 2
Tilrettelæggelse af undervisningsforhold side 2
Mål side 4
Teori side 5
Læringsproces side 6
Historiebevisthed side 7
Evaluering side 8
Den gennemførte undervisning side 10
Konklusion side 11
Litteraturliste side 12
Bilag side 12

Uddrag

Grunden til at jeg valgte lige netop at tage 2. Verdenskrig er det faktum at perioden ligger op til mange overvejelser omkring moralske og etiske aspekter som ligeledes kan sættes i relation til eleven selv. Her har et af mine mål været at sætte krigen i relation til nutidsforhold for derved at gøre eleven mere bevist omkring krigens betydning set i relation til i dag. Jeg arbejdede i dansk med nynazisme, så sammenhængen med hvad der skete dengang, kunne sættes i relation til den aktuelle situation med forskellige
nynazistiske organisationer og diktaturer.

---

Mål
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne bl.a. har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at (trinmaål):

---

Teori
Det er skolens centrale opgave at opdrage eleverne til demokratiske borgere der har tillid til at de kan gøre en forskel gennem at tage stilling og handle. Ordet handling kan naturligvis betyde mange ting. Inden for nyere (dansk) didaktisk forskning anvendes ordet handlekompetence ofte om den kompetence at kunne og ville afdække muligheder for at handle i forhold til samfundsmæssige problemstillinger og faktisk at handle for at løse eller bidrage til løsning af problemerne. Begrebet handlekompetence eller action competence... Køb adgang for at læse mere

2. verdenskrig og historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.