Historiebevidsthed bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 30
  • 10367
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 27-01-2008

Historiebevidsthed bacheloropgave

Bacheloropgave i historie om historiebevidsthed.

Problemformulering
Hvorledes kan historiefaget være med til at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet, gennem
et undervisningsforløb om den spanske borgerkrig og de danske frivillige?
Samtidig vil jeg undersøge med hvilke undervisningsmetoder man opnår det bedste resultat.

Indhold

Indledning og fremgangsmåde
Problemformulering
Begrebsafklaring: Demokratisk dannelse og historiebevidsthed
Historiebevidsthedens produktionssteder
Demokratisk dannelse
Historiebevidsthed
Hvorfor skal elever vide noget om den spanske borgerkrig?
Den spanske borgerkrig vigtighed i forhold til totalitære konflikter
Den spanske sag og udviklingen af historiebevidsthed og demokratisk dannelse
Et arbejde med den spanske borgerkrig i en 9.klasse
Baggrunden for den spanske borgerkrig
Opstilling af problemstillingerne
Lærerens rolle i opstillingen af problemstillingerne
Hvilke begrundelser ligger der til grund for officerernes oprør?
Kunne man have undgået den spanske borgerkrig?
Hvordan reagerede omverdenen på situationen i Spanien?
Arbejdet med problemstillingerne
Delkonklusion
Afslutning på arbejdet med den spanske borgerkrig
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste:

Uddrag

Jeg har i denne opgave lagt mig fast på 9.klasse, fordi man her medtager en mere analytisk og refleksiv tilgang til historiefaget. Opgaven har jeg struktureret på den måde, at jeg indledningsvis giver en begrebsafklaring på begreberne demokratisk dannelse og historiebevidsthed, da disse er centrale i opgaven. Herfra vil jeg begrunde hvorfor den spanske borgerkrig er vigtig viden for elever og hvorfor borgerkrigen er interessant i forhold til forståelse af ideologiers opståen, set ud fra ovenstående begreber. Jeg vil derfor gennemgå den spanske borgerkrigs mange facetter. Endvidere vil jeg diskutere hvordan et problemorienteret praktisk arbejde med den spanske borgerkrig i en 9.klasse, kan medvirke til udviklingen af historiebevidsthed og demokratisk dannelse hos eleverne. Fra dette sted vil jeg undersøge, hvordan læreren kan støtte denne udvikling... Køb adgang for at læse mere

Historiebevidsthed bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.