Hvad er helhedsskolen?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik
  • Ingen givet
  • 5
  • 2334
  • PDF
  • 22-11-2004

Hvad er helhedsskolen?

Indledning
Begrebet Helhed har gennem det sidste årti været en central del af diskursen på det pædagogiske område. Det er oppe i tiden at tænke i helhed. Inden for skolevæsenet har der været eksperimenteret med Helhedsskolen siden starten af halvfemserne i meget stor målestok, både hvad angår pædago-gik og økonomi. Gentofte kommunes SKUB projekt er det største eksempel på Helhedsskolens po-pularitet som skoleudviklingsområde, hvor kommunen indtil videre har brugt mere end 700 millioner på at eksperimentere med helhedsskolen.
Tanken om helhed i børns liv er ikke ny, men tværtimod mere end 100 år gammel. Det nye er, at helhedsskolen pludselig har slået igennem i folkeskolen. Det er derfor relevant at stille følgende spørgsmål:

Hvad er helhedsskolen og hvorledes er den placeret i forhold til folkeskolen.

Indhold

Indledning 1
Hvor kommer tankerne om helhedsskolen fra 1
Udviklingsrådets definering af helhedsskolen 2
Helhed i indhold 2
Helhed i undervisningen 3
Helhed i tid 3
Helhed i menneskelige relationer 3
Helhed i fysisk rum 3
Folkeskoleloven 1993 3
Strukturændringer 4
Helhedsskolens akilleshæl - demokratiet 5
Konklusion 5
Litteraturliste 5

Hvad er helhedsskolen?

[1]
Bedømmelser
  • 06-12-2005
    go