Harry Potter og De vises Sten | Analyse og undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6580
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Lærerfaglig analyse: Harry Potter og De vises Sten | Analyse og undervisningsforløb

Eksamensopgave i dansk omhandlende en gennemgribende analyse af Harry Potter og De Vises Sten. Indeholder også et undervisningsforløb til 6. klasse om Harry Potter og De vises Sten.

Problemformulering

Hvilke genremæssige, kompositoriske, tematiske og fortællermæssige mekanismer ligger til grund for, at Harry Potter er blevet så populær i mødet med den yngre læser?
Hvordan vil Harry Potter og De Vises Sten fungere som tekst i en undervisningssituation set i relation til receptionsteorien og fagdidaktikken?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Parafrase:
Genrekarakteristik:
Komposition
Berettermodel:
Tematik:
Aktantmodel:
Fortælleforhold:
Symboler og skjulte betydninger:
Receptionsteorien og fagdidaktikken:
Undervisningsforløb:
”Harry Potter og De Vises Sten” i 6. klasse.
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
” Han vil blive berømt en dag [……], alle børn i hele verden vil lære hans navn at kende !”1, udtaler professor Dumbledore på side 17 i romanen ” Harry Potter og De Vises Sten ”, og netop denne udtalelse ligger til grund for denne opgave.
Vi må konstatere, at Harry Potter bøgerne har opnået en enorm popularitet indenfor børnelitteratur, da de læses af ” børn i alle aldre ”.
For at lokalisere de mekanismer der gør Harry Potter bøgerne så populære, vil vi foretage en analyse af den første roman i rækken ” Harry Potter og De Vises Sten ”.Analysen og fortolkningen er ikke et endegyldigt resultat af romanens betydning, men som et middel på vejen til at forstå, hvilke tolkninger børn kan uddrage af denne fantastiske fortælling. Vi vil pointere vigtigheden af ikke at påstå en endegyldig tolkning, da det skal ses i relation til opgavens andet omdrejningspunkt nemlig receptionsteoriens vinkel med fokus på tekst og modtagerforhold.

---

Komposition :
Der er masser af ” action ” i bogen, hvilket gør det svært at favne hele handlingsforløbet. Vi har derfor valgt at overskueliggøre romanens komposition ved hjælp af berettermodellen3. Berettermodellen er oftest brugt i forbindelse med filmskaberens opbygning af ” den gode ...

---

Undervisningsforløb:

” Harry Potter og De Vises Sten ” i 6. klasse.
Klassen er en velfungerende klasse med 24 elever. De har 6 timers dansk ugentlig fordelt på dobbelttimer 3 dage om ugen.
1. gang: Oplæg til at arbejde med bogen.
Ud fra bogens titel og forside skal eleverne skrive en stil med deres bud på historien... Køb adgang for at læse mere

Harry Potter og De vises Sten | Analyse og undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.