Handlekompetence som dannelsesideal

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 22
  • 7575
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 26-02-2003

Eksamensopgave: Handlekompetence som dannelsesideal

Almen didaktik eksamensopgave om handlekompetence som dannelsesideal.

Omhandler et dialogisk engelskforløb i skoleperioden; forløbet var forankret i vores dannelsesideal som er handlekompetence set i et solidarisk perspektiv. Teoretikere: Bl.a. Anthony Giddens, Klafki, HJ Kristensen, Olga Dysthe, Knud Illeris, Jan Tønnes Hansen, Karsten Schnack, Holger Henriksen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Dannelsesideal 2
2.1 Handlekompentence som dannelsesideal 2
2.2 Vores dannelsesideal i forhold til loven 4
2.3 Vores dannelsesideal i samfundsmæssigt perspektiv 4
2.3.1 Refleksivitet 5
3. Rammer 5
3.1 Loven som rammefaktor 6
3.2 Læreren som rammefaktor 7
4. Mål 7
4.1 Uddybelse af målsætning 8
5. Indhold 11
6. Læringsforudsætninger 12
7. Læreprocessen 13
8. Evaluering 15
Litteraturliste 20
Bilag 21

Uddrag

1. Indledning:

Foreliggende opgave i almen didaktik tager udgangspunkt i skoleperioden på tredje årgang, med fokus på vores fælles liniefag, engelsk. Forløbet der ligger til grund for denne opgave, var af en varighed på femten lektioner. Undervisningen skulle være dialogbaseret, og var funderet i selvfremstillet materiale skabt i et demokratisk og dannelsesmæssigt perspektiv.

Vi var på tre forskellige skoler: Avedøre Skole, Hvidovre Kommune, Langhøjskolen, Hvidovre Kommune og Bybækskolen, Farum Kommune.
På Avedøre Skole havde vi en 7. klasse med syv drenge og tolv piger. Skolen er tresporet med i alt ca. 600 elever.
På Langhøjskolen havde vi også en 7. klasse, bestående af elleve drenge og ti piger. Skolen er tre- til firesporet og har i alt ca. 700 elever.
På Bybækskolen havde vi en 6. klasse med sytten elever med otte drenge og ni piger. Skolen har to spor med i alt ca. 400 elever.

2. Dannelsesideal:

Eleverne skal på sigt blive i stand til at handle som borgere i et samfund, hvor værdier som menneskerettigheder, frihed og demokrati er grundlæggende men ikke bør tages for givet. Hvis de grundlæggende værdier skal søges bevaret og udviklet i takt med samfundets udvikling, mener vi, og som det står nævnt i folkeskoleloven, at det må være en af skolens vigtigste opgaver at kvalificere den enkelte elev til aktivt at indgå i et demokratisk samfund.

Aktiv indgåelse i et demokratisk samfund kræver efter vores opfattelse handlekompetence. Vores dannelsessyn er, at individet i sin i moderniteten1 tilsyneladende frisatte position skal evne refleksiviteten, idet det er nødvendigt at kunne træffe de rette valg på de rette tidspunkter i en hvilken som helst social- og samfundssfære.

Valgene skal foretages i overensstemmelse med individets selvfølelse. Vi er af den opfattelse, at handlekompetencebegrebet er relevant i ovenstående sammenhæng. Eleverne skal i skolen danne sig et grundlag for på sigt at tilegne sig handlekompetence... Køb adgang for at læse mere

Handlekompetence som dannelsesideal

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.