Bacheloropgave om idræt og det sundhedsmæssige

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 22
  • 5690
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 07-03-2004

Bacheloropgave om idræt og det sundhedsmæssige

Bacheloropgave i idræt om handlekompetence på det sundhedsmæssige område.

Omdrejningspunktet i opgaven er handlekompetence på det sundhedsmæssige område på baggrund af den negative udvikling af børns fysiske aktivitet og med udgangspunkt i den internationale HBSC undersøgelse.

Problemformulering
På hvilken måde kan idrætsfaget i skolen være med til at styrke den enkelte
elevs handlekompetence på det sundhedsmæssige område?

Indhold

1. Indledning og problemformulering
2. Metode
3. Samfundet anno 2004
4. Sundhed
5. Skolebørns sundhed og trivsel
6. Fysisk aktivitet som sundhedsfremmende faktor
7. Formål for idræt i skolen
8. Handlekompetence
9. Idrætslærerens udfordring
10. Konklusion

Uddrag

2. Metode
Jeg har primært valgt at bygge min opgave på litteraturanalyse.
For at kunne pege på årsagen til at der er så stor behov for handlekompetence, mener jeg først og fremmest det er vigtigt at have for øje, hvad det er for et samfund vi lever i, og hvilke betingelser børn og unge har for at tilegne sig handlekompetence. Derfor vil jeg indledningsvis belyse et samfundssyn der beskriver det hyperkomplekse samfund. Med udgangspunkt i en international undersøgelse om skolebørns sundhed og trivsel, HBSC-undersøgelsen, vil jeg endvidere fokusere på udviklingen af børns motionsvaner og analysere, hvilke forhold der kan være med til at vende udviklingen i en mere positiv retning. Endelig har jeg interviewet en gruppe elever (fokusgruppe) om deres syn på sundhed og deres egen motivation for at føre en sund livsstil. Svarene fra dette interview vil jeg komme ind på i min konklusion... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om idræt og det sundhedsmæssige

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.